welcome page
polska wersja językowa english language version

e-Signature-Laboratory

 

Laboratorium Podpisu Elektronicznego mieszczące się w Instytucie Maszyn Matematycznych prowadzi badania, prace rozwojowe oraz prace aplikacyjno-implementacyjne w zakresie wdrażania do praktyki administracyjnej bezpiecznego obiegu dokumentów.

Laboratorium prowadzi także prace badawcze, rozwojowe i doświadczalne w zakresie urządzeń i oprogramowania do weryfikacji cech biometrycznych w zastosowaniach identyfikacji osób.
Pracownia służy również jako zaplecze eksperckie w działaniach normatywnych i legislacyjnych dotyczących podpisu elektronicznego. W pomieszczeniach laboratorium dostępne są urządzenia i oprogramowanie związane z technologią podpisu elektronicznego. Istnieje możliwość zapoznania się z dostępnymi zestawami do składania podpisu elektronicznego czy też urządzeniami i oprogramowaniem do weryfikacji danych biometrycznych.

 

 

Obszary działalności Laboratorium Podpisu Elektronicznego:

    Prace badawcze i rozwój technologii podpisu elektronicznego
    Testy gotowych rozwiązań
    Badanie interoperacyjności
    Prowadzenie szkoleń z zakresu podpisu elektronicznego
    Prace badawcze nad tzw. „podpisem biometrycznym”
    Ocena zgodności deklarowanych przez producentów parametrów sprzętu
    Opracowanie systemu dobrowolnej akredytacji dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
    Wsparcie prac legislacyjnych nad nową ustawą o podpisie elektronicznym
    Rozwój nowych form podpisu elektronicznego
    Wspieranie interoperacyjności i standaryzacja rozwiązań
    Uczestnictwo w pracach grup roboczych European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
 

 

Copyright IMM