strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

Badania

 

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauki, technik i technologii komputerowych w dziedzinach:

• modelowanie i symulacja procesów, relacji miedzyprocesowych i systemów;

• technologie podpisu elektronicznego, kryptografia, bezpieczeństwo transmisji informatycznych;

• innowacyjne technologie informatyczne stosowane w ustawicznym kształceniu, zdalnej komunikacji grupowej, w zarządzaniu informacją, w identyfikacji osób oraz kontroli obecności, dostępu i jakości;

• informatyczne technologie asystujące dla osób niewidomych i słabowidzących;

• urządzenia identyfikacji, między innymi biometryczne, oraz urządzenia pomiarowe, w tym optoelektronicznych;

• oprogramowanie przeznaczone dla administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, m. in. wspomagające zarządzanie dokumentami i informacją, zarządzanie i działalność organizacji, zdalne kształcenie, zdalna komunikacja grupowa, kontrolujące obecność, dostęp, jakość, tworzące bazy danych;

• internetowe bazy wiedzy dotyczące innowacyjnych technologii, produktów i usług dla przedsiębiorstw, elektronicznych treści szkoleniowych, narzędzi badawczych oraz badań i analiz dotyczących identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw i administracji w zakresie zastosowania technik i szkoleń informatycznych oraz dotyczące kierunków  rozwoju innowacyjnych technologii informacyjnych i ich standardów;

• transfer technologii, w tym organizacja inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych;

• unifikacja i normalizacja; Instytut przystosowuje wyniki prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnia wyniki prowadzonych badań prowadząc również działalność wydawniczą.

Copyright IMM