strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Biometria i systemy bezpieczeństwa

 

Zakład Systemów Identyfikacji Instytutu Maszyn Matematycznych prowadzi prace badawczo-rozwojowe i aplikacyjne w dziedzinie systemów bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Jest prekursorem opracowywania i wdrażania na polskim rynku różnych urządzeń i systemów biometrycznych, m.in. terminali odczytu układu naczyń krwionośnych dłoni i palca. W zakresie technik biometrycznych Instytut współpracuje z przodującymi w świecie firmami. Jest organizatorem cyklicznej Konferencji Naukowej BIOMETRIA, będącej uznanym miejscem wymiany myśli naukowej i doświadczeń ośrodków badawczych i przedsiębiorstw.
Zakład Systemów Identyfikacji prowadzi również prace projektowe i wdrożeniowe oraz badania jakościowe różnych technik i urządzeń biometrycznych, a także przygotowuje analizy eksperckie i raporty dotyczące stosowania biometrii.

Więcej informacji w serwisie internetowym Zakładu.  

 

Copyright IMM