strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»
»

Modelowanie i symulacja

 

W Zakładzie Modelowania i Symulacji (BM) prowadzone są prace z zakresu zastosowania technik modelowania i symulacji oraz technik semantycznych do budowy komputerowych systemów e-treningu, służących do nabywania przez szkolonych umiejętności operacyjnych, przy użyciu symulacji komputerowej, z wykorzystaniem grafiki 3-wymiarowej oraz technologii gier komputerowych.

Prowadzone prace badawcze dotyczą 3 grup zagadnień:
• budowy indywidualnych komputerowych trenażerów-symulatorów do szkolenia operatorów obiektów mobilnych (głównie robotów),
• budowy grupowych trenażerów komputerowych do szkolenia współdziałających zespołów ludzi wspólnie realizujących określone działania,
• tworzenia semantycznych modeli otoczenia na podstawie obserwacji z laserowych systemów pomiarowych 3-wymiarowych. Zakład dysponuje platformą Trenażer do tworzenia trenażerów robotów mobilnych inspekcyjno-interwencyjnych, która powstała jako wynik realizacji projektu badawczego rozwojowego MNiSzW nr OR00004604 „Platforma do projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowych trenażerów do robotów mobilnych inspekcyjno-interwencyjnych” pod kierunkiem prof. Andrzeja Masłowskiego.

Zakład opracował do prac badawczych prowadzonych pod kierunkiem dr inż. Janusza Będkowskiego mobilny system mapowania 3D (robot mobilny wyposażony w laserowy system pomiarowy 3D oraz mobilny system NVIDIA GRID/Citrix). System ten jest m. in. wykorzystywany w realizacji następujących projektów badawczych:
1. Badanie mobilnego system wspomagającego projektowanie przestrzenne (Nr: LIDER/036/659/L-4/12/NCBR/2013)
2. FP7 ICARUS ”Integrated Components for Assisted Rescue and Unmanned Search operations”

Zakład posiada doświadczenia w tworzeniu oraz wdrażaniu komputerowych narzędzi e-treningu:
a) symulator robota mobilnego do zastosowań specjalnych został opracowany w 2009 roku
i został wdrożony w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
b) symulator robota inspekcyjno-interwencyjnego Inspector (produkcji PIAP) z rzeczywistym pulpitem sterowania, którego oprogramowanie zostało utworzone przy pomocy platformy Trenażer, został wdrożony również w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i jest na bieżąco wykorzystywany prze Zakład Szkoleń Specjalnych.

W Zakładzie są realizowane 2 projekty badawcze w ramach 7 Programu Ramowego UE (kierownikiem zespołów w obu projektach jest prof. Andrzej Masłowski):
a) projekt nr 284747 „Toolbox Implementation for Removal of Anti-personal Mines and SUbmunitions” (TIRAMISU),
b) projekt nr 285417 „Integrated Components for Assisted Rescue and Unmanned Search operations” (ICARUS).

 

Projekt TIRAMISU będzie realizowany przez 24 członków konsorcjum w latach 2012-2015. Zakład bierze udział w zadaniu „Szkolenie i Trening” i jest odpowiedzialny za:
• wykonanie indywidualnych symulatorów robotów (z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości) stosowanych do wykrywania i usuwania min,
• wykonanie symulatora grupowego do szkolenia zespołów prowadzących akcje rozminowywania,
• wykonanie zestawu gier komputerowych do edukacji dzieci o zagrożeniu minami i innymi obiektami niebezpiecznymi.

Projekt ICARUS będzie realizowany przez 24 członków konsorcjum w latach 2012-2016. Zakład bierze udział w realizacji dwóch zadań:
• wykonania komputerowych trenażerów-symulatorów dla zintegrowanego systemu wspierającego akcje ratunkowe w sytuacjach kryzysowych, opartego na współdziałających mobilnych, bezzałogowych, częściowo autonomicznych robotach naziemnych, latających i nawodnych, zarządzanych przez mobilny system podejmowania decyzji.
• wykonania samego systemu podejmowania decyzji i kontroli ich wykonania, będącego jądrem integracji komponentów opracowywanego w ramach projektu systemu.

 

W Zakładzie jest realizowany również projekt z zakresu badań podstawowych „Metodyka tworzenia modeli semantycznych na podstawie obserwacji robota mobilnego”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/ST6/03175 (kierownikiem projektu jest dr inż. Janusz Będkowski). 

Copyright IMM