strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Technologie Multimedialne i Edukacyjne

 

Zakład Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych IMM (link) rozwija badania nad dostępnością informacji dla osób niepełnosprawnych wzrokowo – niewidomych i słabowidzących. Badania i publikacje w ostatnich 2 latach dotyczyły:

• dostępności informacji z urządzeń z ekranami dotykowymi (smartfonów i urządzeń publicznego zastosowania np. paczkomatów) (-> publikacja)
• dostępności dokumentów  i stron WWW zawierających formuły i/lub grafikę matematyczną (-> publikacja)
•  komunikacji w obszarze matematyki osób widzących z osobami niewidzącymi, w tym z brajlistami (-> publikacja)
W szczególności badania obejmują prace nad interfejsami alternatywnymi  i multimodalnymi z wykorzystaniem (-> publikacja)
• konwersji MathML-to-text-to-speech, MathML-to-text-to-brajl i konwersji odwrotnej,
• emulacji klawiatury brajlowskiej na klawiaturze QWERTY,
• wirtualnej klawiatury matematycznej na klawiaturze QWERTY,
• transformacji obiektów graficznych na ekranach dotykowych w struktury liniowe dostępne na  linijkach (displayach) brajlowskich.
Również badania i prace rozwojowe nad interfejsami  prowadzone są nad gestami wielodotykowymi  w zastosowaniu (-> publikacja)
• do  nawigacji po aplikacjach na ekranach dotykowych,
• nawigacji po formułach matematycznych oraz 
• w edycji formuł. 
Prowadzone są również  badania i prace rozwojowe,  z pozytywnymi wynikami, nad interaktywnymi, multimedialnymi dokumentami matematycznymi dla uczniów niewidomych (również dla widzących) opartymi o standard EPUB3.

Wyniki tych badań zostały zaimplementowane w innowacyjnej, multimodalnej platformie edukacyjnej PlatMat, wspomagającej nauczanie i uczenie się matematyki uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w szkole i w domu. Platforma PlatMat powstała w projekcie badawczym, dofinansowywanym przez PFRON. Więcej informacji na stronie (-> PlatMat).
Obecnie, jego kontynuacją jest rozpoczęty w kwietniu 2016 r. projekt PlatMat OPTY, ukierunkowany na badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat. Rezultatem działań będzie m.in. zweryfikowana wersja zoptymalizowanej i zuniwersalizowanej PlatMat pod kątem potrzeb różnych grup odbiorców, przygotowana do wdrożeń w szkolnictwie specjalnym i masowym, jak również stosowne rekomendacje. Więcej informacji na stronie (-> PlatMat OPTY)

W ramach projektu pn. "WCAG 2.0: Promocja dobrych praktyk programistycznych" opracowano dla programistów wiki dostępności WikiDos.

Kierownikiem Zakładu Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych jest dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska.
Kontakt: http://ba.imm.org.pl, e-mail: ba@imm.org.pl, tel. 22 625 59 95

 

Copyright IMM