strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

BIP / Informacje publiczne

 

Informacje publiczne:

Pełna nazwa podmiotu: Instytut Maszyn Matematycznych

Skrót nazwy: IMM

Siedziba: Warszawa, ul. Ludwika Krzywickiego 34

Status prawny: Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym.
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Cyfryzacji.
Instytut Maszyn Matematycznych działa na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ze zm. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 53) oraz Statutu zatwierdzonego przez  Ministra Cyfryzacji dnia 6 czerwca 2017 r.

Przedmiot działalności i kompetencje:
Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i  prac rozwojowych w zakresie nauki, technik i technologii komputerowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z), a w szczególności innowacyjnych technologii informatycznych stosowanych w ustawicznym kształceniu, zdalnej komunikacji grupowej, w zarządzaniu informacją, identyfikacji osób, kontroli obecności, dostępu i jakości, innowacyjnych urządzeń identyfikacji, między innymi biometrycznych, modelowania i symulacji komputerowej, oprogramowania przeznaczonego dla administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, internetowych baz wiedzy oraz narzędzi badawczych, a także analiz dotyczących identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw i administracji w zakresie zastosowania technik i szkoleń informatycznych oraz dotyczących kierunków rozwoju innowacyjnych technologii informacyjnych i ich standardów.

Organy Instytutu:

Dyrektor, dr inż. Marek Hołyński

Rada Naukowa:

dr inż. Wojciech Kamieniecki – Przewodniczący Rady Naukowej, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK – Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr  hab. inż. Andrzej Masłowski – Zastępca Przewodniczącego Rady, IMM
mgr inż. Mirosława Plucińska – Sekretarz Rady, IMM

Członkowie Rady:
mgr inż. Daniel Bachan – Ministerstwo Cyfryzacji
dr inż. Janusz Będkowski – IMM
dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska – IMM
dr inż. Marek Kacprzak – IMM
dr inż. Andrzej Kaczmarczyk– IMM
dyr. Katarzyna Prusak-Górniak – Ministerstwo Cyfryzacji
mgr inż. Arkadiusz Szczebiot – Ministerstwo Cyfryzacji
dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Jerzy Żurek – Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

NIP: 525-000-89-62
KRS: 0000077898
Regon: 000035197

 

Zamówienia publiczne, konkursy, ogłoszenia:

 

Wykaz umów dot. B+R_2016-1

Wykaz umów dot. B+R_2017

Wykaz umów na świadczenie usługi dostępu do Internetu

Wykaz umów najmu-2

Wykaz-umowy01042017_nn457-6

 

Przetarg  P2/2017 (data ogłoszenia: 29.09.2017)
Dnia 29 września 2017 r. Instytut Maszyn Matematycznych ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usługi całodobowej ochrony i zabezpieczenia obiektów Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie. Z treścią ogłoszenia i SIWZ można zapoznać się w załączonych poniżej dokumentach:

Ogłoszenie nr 595555.pdf
SIWZ
SIWZ_1

Informacje publiczne
Informacje publiczne2
Informacje publiczne3
Informacje publiczne4
Informacja z otwarcia ofert w d. 16.10.2017r.
Wniosek Zamawiającego w spr. przedłużenia terminu zw. z ofertą do przetargu nr P2/2017

Wybór najkorzystniejszej oferty do zamówienia publicznego Świadczenie usług całodobowej ochrony i zabezpieczenia obiektów Instytutu Maszyn Matematycznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane wprowadził dr inż. Wojciech Nowakowski, prof IMM
e-mail: w.nowakowski@imm.org.pl
dn. 02.10.2017 r.

Ostatnia aktualizacja 02.10.2017 r.

Copyright IMM