strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

BIP / Informacje publiczne

 

Informacje publiczne:

Pełna nazwa podmiotu: Instytut Maszyn Matematycznych

Skrót nazwy: IMM

Siedziba: Warszawa, ul. Ludwika Krzywickiego 34

Status prawny: Instytut Maszyn Matematycznych jest instytutem badawczym.
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Cyfryzacji.
Instytut Maszyn Matematycznych działa na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ze zm. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 53) oraz Statutu zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki dnia 14 marca 2011 r.

Przedmiot działalności i kompetencje:
Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i  prac rozwojowych w zakresie nauki, technik i technologii komputerowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.19.Z), a w szczególności innowacyjnych technologii informatycznych stosowanych w ustawicznym kształceniu, zdalnej komunikacji grupowej, w zarządzaniu informacją, identyfikacji osób, kontroli obecności, dostępu i jakości, innowacyjnych urządzeń identyfikacji, między innymi biometrycznych, modelowania i symulacji komputerowej, oprogramowania przeznaczonego dla administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, internetowych baz wiedzy oraz narzędzi badawczych, a także analiz dotyczących identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw i administracji w zakresie zastosowania technik i szkoleń informatycznych oraz dotyczących kierunków rozwoju innowacyjnych technologii informacyjnych i ich standardów.

Organy Instytutu:

Dyrektor, dr inż. Marek Hołyński
Rada Naukowa składajaca się z 12 członków:

prof. dr  hab. inż. Andrzej Masłowski – przewodniczący, IMM
mgr inż. Wojciech Kamieniecki – z-ca przewodniczącego, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK
mgr inż. Mirosława Plucińska – sekretarz, IMM
mgr inż. Daniel Bachan – Ministerstwo Cyfryzacji
dr inż. Janusz Będkowski – IMM
dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska – IMM
dr inż. Marek Kacprzak – IMM
dr inż. Andrzej Kaczmarczyk– IMM
mgr inż. Arkadiusz Szczebiot – Ministerstwo Cyfryzacji
dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
mgr Piotr Woźny  – Ministerstwo Cyfryzacji
dr inż. Jerzy Żurek – Instytut Łączności

NIP: 525-000-89-62
KRS: 0000077898
Regon: 000035197

 

Zamówienia publiczne, konkursy, ogłoszenia:

Przetarg  P1/2017 (data ogłoszenia: 06.07.2017)


6 lipca 2017 r. Instytut Maszyn Matematycznych ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej w budynkach Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34. Z treścią ogłoszenia i SIWZ można zapoznać się w załączonych poniżej dokumentach:

Ogłoszenie nr 546657-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.
SIWZ
Informacja o otwarciu ofert P1-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty P1-2017

BIP Wykaz umów najmu (xls, 34 kb)
BIP Info-umowy01042017 (xls, 32 kB)
BIP Wykaz umów dot. B+R_2016 (xls, 32 kB)
BIP Wykaz umów dot. B+R_2017_aktualizacja sukcesywna (xls, 29 kB)
BIP Wykaz umów na świadczenie usługi dostępu do Internetu (xls, 18 kB) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane wprowadził dr inż. Wojciech Nowakowski, prof IMM
e-mail: w.nowakowski@imm.org.pl
dn. 15.02.2017 r.

Ostatnia aktualizacja 10.04.2017 r.

Copyright IMM