strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

Historia budynku

 

 

    Z planu W-wy przed 1900 r.        Z fotoplanu W-wy (1939 r.)                   Budynek Koszykowa 79 w 1915 r.

 

W latach 1834-52 na polach folwarku Koszyki, w kwadracie ograniczonym ulicami Koszykową, Topolową (obecnie w jej miejscu, nieco przesunięta al. Niepodległości), Nowowiejską i Suchą (obecnie ul. Krzywickiego), urządzono zimowe obozowisko dla  carskich wojsk garnizonu warszawskiego, zwane Barakami Jerozolimskimi. W 1865 roku w Barakach Jerozolimskich skoszarowano 3. Brygadę Artylerii Lejbgwardii, która stacjonowała w tym miejscu do 1915 r., do czasu wkroczenia wojsk niemieckich na początku I Wojny Światowej. Zabudowania, początkowo drewniane, w latach 1885-1890 wymieniono w większości na murowane. Wtedy też baraki przy ul. Suchej zastąpiono dwoma krótszymi budynkami murowanymi. Budynek Sucha 34 to obecna siedziba Instytutu Maszyn Matematycznych. Drugi budynek, na rogu ul. Koszykowej (Koszykowa 79) to obecny budynek Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Powstał również duży trzeci budynek na rogu ul. Suchej i ul. 6. sierpnia (Nowowiejskiej).


Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości koszary zostały przejęte przez Wojsko Polskie. W latach 1919-1921 stacjonowała tu bateria zapasowa 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów. W marcu 1923 r. przeniesiono do budynku przy Koszykowej 79 Wyższą Szkołę Wojenną (ryzalit głównej klatki schodowej tego budynku uległ uszkodzeniu w czasie przewrotu majowego). W budynkach Sucha (Krzywickiego) 34 oraz 6. Sierpnia 56 (Nowowiejska 28a) znalazła siedzibę Wojskowa Szkoła Inżynierii.

 


        Wyższa Szkoła Inżynierii oraz Wojskowa Szkoła Wojenna (w głębi), 1925 r.          Budynek Krzywickiego 34 w 1925 r.

 

W czasie wojny cały kwartał Koszar Jerozolimskich zajmowały jednostki armii niemieckiej. Po 1945 roku ponownie został przejęty przez Wojsko Polskie. Budynek przy ul. Krzywickiego 34 został w 1958 roku przekazany Zakładowi Aparatów Matematycznych PAN. W budynku narożnym (Koszykowa 79) mieściło się początkowo Studium Wojskowe dla studentów uczelni warszawskich, później tylko dla studentów Politechniki Warszawskiej. Oba budynki zostały połączone razem łącznikiem. Część przy ul. Koszykowej została przekazana Politechnice Warszawskiej.

 

Materiały i zdjęcia z: http://www.warszawa1939.pl

Copyright IMM