strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

Konferencje / Seminaria

 

Najbliższe konferencje i seminaria:

 

 

 

 

Archiwum konferencji i seminariów

 

XI Konferencja Naukowa „BIOMETRIA 2014”, 27 listopada 2014 r., Warszawa

XI Konferencja Naukową Biometria 2014, która odbędzie 27 listopada 2014 r. w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie jest organizowana od 2000 r. Konferenacja ta jest jedynym ogólnopolskim seminarium poświęconym w całości zagadnieniom biometrycznego rozpoznawania tożsamości. Jej celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć polskich naukowców, omówienie postępów w implementacji metod biometrycznych, jak również integracja środowiska badaczy i firm zajmujących się zagadnieniami biometrii.

 

XIX Forum Teleinformatyki Cyfrowa modernizacja Polski, 26-27.09.2013 r., Warszawa-Miedzeszyn CommonSign Warsaw 2013” – Electronic Signature Interoperability Summit, 23-24.10.2013, Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie 

 

Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS, 8-11.09.2013 r., Kraków

 

16th International Conference on Business Information Systems BIS 2013, 19-21.06.2013 r., Poznań

 

W ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2013, w dniu 7 maja 2013 roku, w sali konferencyjnej IMM odbędzie się konferencja pt. „Bezpieczeństwo sieci Smart Grid”. Konferencja jest poświęcona tematowi cyfryzacji systemów zarządzania dystrybucją i przesyłem energii – technologii, która może w krótkim czasie zasadniczo zmienić energetyczną sytuację zarówno kraju jak i poszczególnych odbiorców. W trakcie konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z zagrożeniem oraz metodami niwelowania przyczyn oraz skutków ich materializacji. Program konferencji przewiduje takie tematy jak:

• Czy należy się bać inteligentnych sieci elektroenergetycznych?
• Techniczne i prawne aspekty bezpieczeństwa inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
• Działania Prezesa URE dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci energetycznych,
• Problematyka uwierzytelniania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych,
• Analiza ryzyk i założenia dla polityki bezpieczeństwa sieci,
• Potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa w sieci Smart Grid,
• Wykorzystanie potencjału Cloud Computing w Smart Grid-szanse, wyzwania, ryzyka.

 

X Konferencja Naukowa BIOMETRIA 2012
W dniu 13 grudnia 2012 r. odbyła się X Konferencja Naukowa BIOMETRIA 2012, w której trakcie wygłoszono 21 referatów dotyczących zagadnień związanych z metodami biometrycznymi, zastosowaniami, aspektami prawnymi i społecznymi biometrii. Swoje produkty i materiały zaprezentowały firmy: CardCo, Hitachi i Gemalto. Linki do nadesłanych referatów tutaj:

 

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego II, Warszawa 2012
W dniach 25-26 października 2012 r. został po raz drugi zorganizowany w Warszawie Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. Koordynacji tego wydarzenia podjął się Instytut Maszyn Matematycznych, w którym od 3 lat działa Laboratorium Podpisu Elektronicznego. Impreza organizowana była przy współpracy Ministerstwa Gospodarki i pod osobistym patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka.  Patronowali imprezie także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki  i Telekomunikacji. W tych samych dniach równolegle z testami odbyła się specjalistyczna konferencja poświęcona wymianie wiedzy i doświadczeń dostawców i użytkowników elektronicznego podpisu. Oba dni konferencji kończyły bardzo owocne dyskusje na temat rozwiązań, przyszłości rozwoju technik i interoperacyjności podpisu elektronicznego oraz propozycje wypracowania jednolitego stanowiska środowiska zajmującego się tą tematyką. (zobacz pełną informację, pdf ok. 240 kb)

W dniach 17-20.09.2012 r. pracownicy Zakładu Modelowania i Symulacji przebywali w centrum doskonałości NATO Explosive Ordnance Disposal Centre of Exellence w Trenczynie (Słowacja). Na zaproszenie organizatorów konferencji „NATO EOD Demonstrations & Trials 2012”, prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski wygłosił referat "Training systems in EOD with the use advanced mobile robotic platform for detection and neutralization". W centrum wystawienniczym EXPO CENTER Trencin na stoisku IMM, dr inż. Janusz Będkowski prowadził pokazy szkolenia operatorów robota mobilnego Inspector (produkcji PIAP), przy użyciu opracowanego w IMM trenażera komputerowego. W skład trenażera wchodził komputer desktop PC z 30 calowym monitorem ekranowym, rzeczywisty pulpit sterowania robota Inspector i laptop realizujący zadanie interfejsu do pulpitu. Prezentowano trening operatorów na przykładzie zadań szkoleniowych dotyczących użycia robota do działań inspekcyjno-interwencyjnych, zarówno w wirtualnych środowiskach klasy INDOOR, jak i OUTDOOR. Stanowisko IMM było jedynym przedstawiającym systemy e-treningu do zastosowań wojskowych. Zastosowane w trenażerze nowoczesne technologie informatyczne (NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysiX, OGRE, CORBA) spotkały się z zainteresowaniem i akceptacją ze strony zwiedzających, w tym oficerów i generałów NATO.

W dniach 12-15.09.2012 r. odbyły się dwie imprezy międzynarodowe zorganizowane przez IMM, dotyczące programu  IARP (International Advanced Robotics Programme): Workshop IARP RISE 2012 i IARP Joint Coordination Forum. Abstrakty wygłoszonych referatów na RISE 2012 (Robotics for Risky Internetions and Environmental Surveillance – Maintenance) są dostępne tu: A (IARP RISE 2012 Abstracts). Przedstawione prezentacje autorstwa pracowników Zakładu Modelowania i Symulacji są dostępne tu: B (IARP RISE 2012 Computer Training), C (IARP RISE 2012 Semantic Mapping) i D (IARP RISE 2012 Cloud Computing in SAR).27 czerwca 2012 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie odbyło się seminarium pod tytułem "Wpływ nowej regulacji UE dotyczącej e-identyfikacji i e-podpisu na rozwój elektronicznej gospodarki i administracji w Polsce". Czytaj dalej: www.commonsign.eu oraz www.esig.imm.org.pl

8 listopada 2011 r. Instytut Maszyn Matematyczny gościł przedstawicieli organizacji FESA (Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures). Organizacja ta zajmuje się wymianą informacji pomiędzy organizacjami nadzorującymi rynek podpisu elektronicznego na obszarze Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele FESA z 20 krajów Unii Europejskiej. Na posiedzeniu był obecny także przedstawiciel Komisji Europejskiej Gerard Galler.

W dniach 26-27 października 2011 r. został zorganizowany w Warszawie Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. Koordynacji tego wydarzenia podjął się Instytut Maszyn Matematycznych, w którym od dwóch lat działa Laboratorium Podpisu Elektronicznego. Impreza organizowana była przy współpracy Ministerstwa Gospodarki i pod osobistym patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka. Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego został również wpisany w program polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Zgodnie z planem, 26.09 rozpoczęto pre-testy interoperacyjności podpisu elektronicznego. Organizowana przez Instytut Maszyn Matematycznych  konferencja i warsztaty pt. Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego (NTIPE) została uznana za imprezę towarzysząca polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Raport z Testu zostanie zaprezentowany na Konferencji Prezydencji dotyczącej nowelizacji dyrektywy unijnej o podpisach elektronicznych, którą organizuje Ministerstwo Gospodarki 9-10 listopada br.

 

W dniach 26-27 października 2011 r. Instytut Maszyn Matematycznych przy współpracy i pod patronatem Ministerstwa Gospodarki organizuje międzynarodową konferencję i warsztaty pt. Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego. Zarówno konferencja jak i test mają charakter otwarty dla polskich i zagranicznych dostawców aplikacji i usług z zakresu podpisu elektronicznego. Konferencja i warsztaty zostały włączone przez Ministerstwo Gospodarki w ciąg imprez towarzyszących polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Zapraszamy do uczestnictwa w 9 już edycji konferencji naukowej IMM BIOMETRIA, organizowanej w tym roku pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE. Do przedstawienia swoich prac zapraszamy naukowców zajmujących się tematyką biometrii, również studentów ostatniego roku studiów oraz doktorantów. Zapraszamy także firmy zajmujące się biometrią do prezentacji swoich produktów na stoiskach wystawowych. Udział w konferencji (za wyjątkiem prezentacji wystawowej) jest bezpłatny.

 

W dniu 7 grudnia 2009 r., w godz. 11:00-15:00,  w IMM odbyło się seminarium historyczne PTI pt. 60 lat przemysłu informatycznego w Polsce – spełnione nadzieje polskich informatyków. Instytut Maszyn Matematycznych został wybrany na miejsce tego seminarium w uznaniu pionierskiego wkładu w rozwój polskich komputerów od samych początków.

 

Konferencje Warsztaty e-learningowe z cyklu „Elektronizacja nauczania”

Organizowane przez Zakład Systemów Informacyjnych  corocznie, począwszy od 2003 roku.

 

4 czerwca 2009 r., godz. 10:00, sala 208
Seminarium otwarte: Technologia RFID - właściwości i zastosowania
Organizuje: Zakład Systemów Identyfikacji i Urządzeń Laserowych

25 czerwca 2009 r., godz. 09:00, sala 208
VII konferencja „Realny i wirtualny świat e-learningu” z cyklu „Elektronizacja nauczania”
Organizuje: Zakład Systemów Informacyjnych


2 lipca 2009 r., godz. 11:00, sala 208
Seminarium otwarte: Serwis e-Kiosk: szansa samodzielnego dostępu osób niewidomych i słabowidzących do treści czasopism. Zaproszenie do Partnerstwa


22 lipca 2009 r., godz. 11:00, sala 208
Serwis e-Kiosk z czasopismami: zaproszenie do samodzielnego czytania przez osoby niewidome i słabowidzące


17 września 2009 r., godz. 10:00, sala 208
e-Trening operatorów obiektów mobilnych - problemy, rozwiązania, technologie, część 2

24 września 2009 r., godz. 10:00, sala 208
Systemy wbudowane a projektowanie urządzeń na przykładzie terminala układu żył

25 listopada 2009 r, godz. 10:00, sala 208
 Analiza przydatności metod e-learningowych i multimedialnych w certyfikowanych szkoleniach ECDL

 

26 listopada 2009 r., godz. 09:00, sala 208

Konferencja naukowa:
"Biometria 2009" - Nowe obszary badawcze - biometria behawioralna
Organizuje: Zakład Systemów Identyfikacji i Urządzeń Laserowych

 

3 grudnia 2009 r., godz. 09:00, sala 208
Konferencja: VII Warsztaty e-learningowe
Organizuje: Zakład Systemów Informacyjnych

10 grudnia 2009 r., godz. 10:00, sala 208
Seminarium wewnętrzne:
XChronos - nowe jakości
Organizuje: Zakład Systemów Identyfikacji i Urządzeń Laserowych

10 grudnia 2009 r., godz. 10:00, sala 208
Seminarium wewnętrzne:
XChronos - nowe jakości
Organizuje: Zakład Systemów Identyfikacji i Urządzeń Laserowych

Copyright IMM