strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

Nagrody i wyróżnienia

(po 2000 r.):

2015 r.

                                         

• Platforma PlatMat, nowa technologia IMM wspierająca niewidomych i słabowidzących uczniów w nauczaniu matematyki otrzymała Nagrodę „Public Choice Tell Us Awards” (zdjęcie powyżej) w finale konkursu TELL US AWARDS w Paryżu. Jako zdobywca tej nagrody IMM został zaproszony do zaprezentowania platformy PlatMat na konferencji EdTech Europe 2015 w Londynie. Ponadto od firmy xAPI inside IMM otrzymał miesięczny coaching w zakresie strategii BigData/Data Management. Zobacz film promocyjny o technologii PlatMat (-> film o PlatMat) (-> więcej o Platmat). Kanał Platmat na Youtube: ->tu.

 

• W czwartej edycji programu „TOP 500 INNOVATORS” Instytut Maszyn Matematycznych uzyskał 9-tygodniowy staż w University of Cambridge w Wielkiej Brytanii.

 

                                                       

• IMM zdobył srebrny medal na wystawie wynalazków i innowacji technicznych ITEX 2015 w Kuala Lumpur (Malezja), za PlatMat - innowacyjną technologię wspomagającą nauczanie matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących. (-> link)

 

2014 r.

• Podczas drugiego dnia krakowskiej Parady Robotów (18 czerwca) nagrodami Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostały wyróżnione kolejne zespoły, które zaprezentowały projekty naziemnych systemów bezzałogowych. Instytut Maszyn Matematycznych zdobył nagrodę za projekt bezzałogowca wykorzystujący mobilny system mapowania dostarczający mapy metryczne 3D otoczenia i mogący być wykorzystywany m.in. w misjach poszukiwawczo-ratowniczych.

• W Centrum Nauki Kopernik, odbyła się Giełda Wynalazków (11-12 lutego), w, na której zaprezentowano polskie wynalazki nagrodzone na zagranicznych wystawach w 2013 r. Nasz Instytut pokazał Europejską Multimedialną Encyklopedię Geografii dla Niewidomych, która otrzymała złoty medal na wystawie INVENTO w Pradze, platformę e-learningową TeleEdu LMS 2.0., nagrodzoną brązowym medalem na tej wystawie oraz multimedialną prezentację Robota MSAS II do badań w środowisku USAR (Urban Search and Rescue)uzyskując następujące nagrody:

• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Biometryczny terminal kontroli dostępu VeinGuard
• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Europejska Multimedialna Encyklopedia Geograficzna dla Niewidomych
• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt TeleEduTM LMS 2.0
• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt System klasyfikacji danych 3D w czasie on-Line

 

2013 r.

• Srebrny medal za biometryczny terminal kontroli dostępu VeinGuard (ITEX SILVER MEDAL, Biometric Access Control Terminal VEINGUARD), 24-th International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2013, 09-11.05.2013 r., Kuala Lumpur, Malezja

• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Biometryczny system kontroli dostępu XChronosBio, X Giełda Wynalazków, Warszawa

• Medal XXX-lecia PTI, za stworzenie podstaw polskiej informatyki przyznany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, 07.05.2013 r., Warszawa.

• W dniach 23-27.09.2013 r. zespół pracowników Zakładu Modelowania i Symulacji IMM uczestniczył w międzynarodowych zawodach robotycznych EURATHLON 2013 biorąc udział w dwóch spośród pięciu konkurencji: Reconnaissance and surveillance in urban structures oraz Search and rescue in a smoke-filled underground structure, gdzie zajął trzecie miejsce.

• Medale i Nagrody Specjalne na First International Exibition of Inventions, New Ideas and Innovative Products INVENTO w Pradze, 6-8.06.2013 r.
 

 

Na odbywajacej się w Pradze, w dniach 6-8.06.2013 r. wystawie First International Exibition of Inventions, New Ideas and Innovative Products INVENTO Instytut Maszyn Matematycznych otrzymał cztery medale, dwa złote i dwa brązowe oraz dwie nagrody specjalne.

Złote medale INVENTO zostały przyznane za biometryczny terminal odczytu układu żył VeinGuard, oraz multimedialną Encyklopedię Geograficzną dla niewidomych (wspólnie z P.H.U. Impuls). Brązowe medale przyznano za System klasyfikacji obiektów 3D on-line w obrazie kamery robota oraz za platformę e-learningową Tele Edu LMS 2.0.

Na wystawie INVENTO Encyklopedia Geograficzna dla niewidomych oraz platforma e-learningowa Tele Edu LMS 2.0 otrzymały ponadto nagrody specjalne Taiwan International Invention Award Winners Assotiation.

 


 

2012 r. 

• Dwa Medale na XV Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2012:

  - Złoty za system biometrycznej kontroli dostępu XChronosBio

  - Brązowy za system zarządzania obiegiem dokumentów dokMistrz 2.0

 

2011 r.

• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Nowoczesna technologia e-learningowa TeleEdu™2.0

• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Platforma do projektowania trenażerów komputerowych

• List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt System kontroli dostępu XChronosBio wykorzystujący techniki biometryczne, w tym innowacyjną technikę odczytu układu żył.

 

2010 r.

• Złoty medal oraz Puchar konkursu Brussels Eureka na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych

i Nowych Technik Brussels INNOVA 2010 (Bruksela, dn. 18-20 listopada 2010 r.) za Nowoczesną technologię e-learningową TeleEdu™ 2.0

• Srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA

   2010 (Bruksela, dn. 18-20 listopada 2010 r.) za Platformę do projektowania trenażerów komputerowych
• Brązowy medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA

   2010 (Bruksela, dn. 18-20 listopada 2010 r.) za System kontroli dostępu XChronosBio wykorzystujący

   techniki biometryczne, w tym innowacyjną technikę odczytu układu żył


2009 r.

• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Modelowy Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjno-

   Stażowy RENOWATOR

• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt IMM Vein

• Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Algorytmy Integracji Modeli Komputerowych


2008 r.
• Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA

   2008, (Bruksela dn. 13-15 listopada 2008 r.) dla Ośrodka Szkoleniowo-Konsultacyjno-Stażowego

   RENOWATOR
• Srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA

   2008, (Bruksela dn. 13-15 listopada 2008 r.) za algorytmy integracji modeli komputerowych
• Srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA

   2008, (Bruksela dn. 13-15 listopada 2008 r.) za innowacyjne rozwiązania w zakresie kontroli dostępu

   i rejestracji czasu pracy (IMMVein)
• Krzyż Kawalerski Zasługi Orderu Wynalazczości na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych

   i Nowych Technik Brussels EUREKA 2008, (Bruksela dn. 13-15 listopada 2008 r.) za innowacyjną działalność

   Instytutu Maszyn Matematycznych

• Róża Innowacji i Partnerstwa PIW EQUAL (przyznana przez KSW, Gdańsk, dn. 12-13 marca 2008 r.),

 

2007 r.

• Srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dlA  Ośrodka Szkoleniowo-Konsultacyjno-

   Stażowego RENOWATOR  jako innowacyjnego narzędzia kształtowania rynku pracy.
• Srebrny medal 56 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels EUREKA

   2007” za innowacyjne rozwiązania w zakresie kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy oraz system

   udostępniania informacji o innowacyjnych technologiach z wykorzystaniem bazy innowacji oraz zespołu

   brokerów innowacji.

 

2006 r.
• Dyplom Ministra Edukacji i Nauki dla technologii e-learningowej TeleEdu

 

2005 r.
• Srebrny medal na VI Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNOWACJE 2005 r. (dn. 19-21.10.2005 r.),

   w kategorii elektronika i informatyka za innowacyjną technologię e-learningową TeleEdu

 


2003 r.
• Brązowy medal w kategorii „Elektronika i informatyka” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków

   INNOWACJE ‘2003 r. za moduły systemu bezpieczeństwa w technologii LonWorks
• Złotą Statuetka firmy Microsoft POLSKA za Internetowy System Informacyjny IntranetON.


2002 r.

• Srebrny medal na 51. Światowym Salonie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS

   EUREKA ‘2002 za Skaterometr SL 31
• Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej na XVII Międzynarodowych Targach KOMPUTER EXPO 2002

   za program do  rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu XChronos
• Nagroda Główna Krajowej Izby Gospodarczej na Targach Innowacji, Nowych Technologii i Współpracy

   Gospodarczej INVEST-TECHNO­LOGY 2002, Warszawa (25-27.04.2002 r) za wszechstronną ofertę dla

   małych i średnich przedsiębiorstw.
• Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji, Nowych Technologii i Współpracy Gospodarczej

   INVEST-TECHNOLOGY 2002, Warszawa (25-27.04.2002 r) za system rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu

   wykorzystujący techniki biometryczne – XChronosBio. Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej

   na XVII Międzynarodowych Targach KOMPUTER EXPO 2002

 

 

2001 r.

• Srebrny medal w kategorii elektronika i informatyka na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 2001 – Gdańsk

   (17-19.10.2001 r.) za sensorowy terminal rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu IMMSkan 2000. 

 

Copyright IMM