strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Publikacje informacyjne i publicystyczne

 

Wojciech Nowakowski: E-podpis – rozwój, stagnacja czy upadek? Człowiek i Dokumenty ISSN 1895-7552, nr 36, 2015, str 45-52.

Marek Hołyński: What is a Mathematical Machine? A Brief History of Early Computing in Poland. Artykuł w książce History of Computing. ISBN 978-88-98091-34-8. IT Star 2014, str. 112-116.

Wojciech Nowakowski: Komputery kwantowe coraz bliżej. IT w Administracji ISSN 1898-3227, nr 10/2014, str 50-55.

Wojciech Nowakowski: Bitcoin – demokratyczny pieniądz przyszłości? Człowiek i Dokumenty ISSN 1895-7552, nr 34, 2014, str 37-46.

Wojciech Nowakowski: E-podpis - sukces czy nieudane dziecko informatyki. IT w Administracji ISSN 1898-3227, nr 7/2014, str 40-45.

Marek Hołyński: Powrót do przeszłości. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego ISSN 0860-2158, nr 3/2014, str 16-17.

Wojciech Nowakowski: 50 lat polskich komputerów, historia romantyczna. Esej historyczny, IMM 2008.

Marek Hołyński: E-mailem z Doliny Krzemowej. Książka. Wyd. Prószyński i S-ka, 2000.

Marek Hołyński: Maszyny jak ludzie. Książka. Wyd. Iskry, 1984.

Marek Holyński: Sztuczna inteligencja. Książka. Wyd. Warszawa 1979.

Marek Hołyński: Sztuka i komputery. Książka. Wyd. Wiedza Powszechna, 1976.

Copyright IMM