strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

Kompetencje


Techniki modelowania i symulacji

W Zakładzie Modelowania i Symulacji IMM prowadzone są prace badawcze z zakresu zastosowania technik modelowania i symulacji oraz technik semantycznych do budowy komputerowych systemów e-treningu. Prowadzone prace dotyczą trenażerów-symulatorów do szkolenia operatorów obiektów mobilnych, głównie robotów, szkolenia zespołów współdziałających z operatorami, oraz tworzenia semantycznych modeli otoczenia. Zakład dysponuje platformą do tworzenia trenażerów mobilnych robotów inspekcyjno-interwencyjnych.

 

 

Centrum Badawcze CUDA w IMM

 

Instytut Maszyn Matematycznych uzyskał status Centrum Badawczego CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture), programu firmy NVIDIA, dedykowanego dla uczelni i instytutów badawczych, które rozwijają problematykę i zastosowania masowych obliczeń równoległych GPU

 

 

Dostępne ICT dla osób niewidomych (więcej ->)
IMM od kilkunastu lat prowadzi badania i opracowuje technologie informacyjne dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Od kilku lat Instytut specjalizuje się w technologiach dla osób niepełnosprawnych wzrokowo – niewidomych i słabowidzących. Badania prowadzi w ramach dofinansowywanych projektów badawczych (MNiSW, PFRON) i rynkowych usług badawczych. Wyniki ukończonych prac badawczych zostały wdrożone: internetowy serwis e-Kiosk z czasopismami dla osób niewidomych, Europejska Multimedialna Encyklopedia dla Niewidomych (nagrodzona), Accessible Forms Generator (AFG).  Obecnie prowadzone są badania nad dostępnością urządzeń z dotykowymi ekranami, mechanizmami komunikacji pomiędzy notatnikiem brajlowskim a smartfonem, oraz wsparciem przez ICT  komunikacji osób widzących i niewidomych w obszarze nauczania matematyki (PlatMat), jak również wspólnej pracy na dokumentach matematycznych.

 

Laboratorium Podpisu Elektronicznego (LPE)
Laboratorium Podpisu Elektronicznego IMM prowadzi badania, prace rozwojowe oraz prace aplikacyjno-implementacyjne w zakresie wdrażania do praktyki administracyjnej bezpiecznego obiegu dokumentów. Laboratorium prowadzi także prace badawcze, rozwojowe i doświadczalne w zakresie urządzeń i oprogramowania do weryfikacji cech biometrycznych w zastosowaniach identyfikacji osób. Pracownia służy również jako zaplecze eksperckie w działaniach normatywnych i legislacyjnych dotyczących podpisu elektronicznego, np. certyfikacji systemów tego podpisu i testów interoperacyjności.


Laboratorium Technik Semantycznych (LTS)

W IMM uruchomiono lokalny węzeł rozproszonego Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce (LTS) stanowiacego zaplecze polskiej nauki, które prowadzi prace badawczych z zakresu wykorzystania technik semantycznych. Laboratorium opracowuje ontologie i modele semantyczne dla administracji publicznej oraz gospodarki. Laboratorium Technik Semantycznych wspomaga możliwości jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem technologii semantycznych, zarówno własnych jak i realizowanych w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej.


Systemy zdalnego kształcenia (e-learning)
IMM od kilkunastu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe z  dziedziny elektronizacji nauczania i egzaminowania. W ramach pilotażowego projektu unijnego programu Leonardo da Vinci opracowana została innowacyjna, niskoinwestycyjna technologia e-learningowa tworzenia, wykonywania, śledzenia i raportowania elektronicznych kursów oraz ich dystrybucji i udostępniania. W jej skład wchodzą narzędzia autorskie (authoring tools) do tworzenia kursów zgodnych ze specyfikacją SCORM, przenaszalnych między e-learningowymi platformami klasy SCORM.


 

Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Zintegrowane systemy bezpieczeństwa
IMM od szeregu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i kontroli dostępu opartych na najnowoczesniejszych technologiach. Wyniki prac badawczych wykorzystywane są w opracowaniach całej gamy czytników, zbliżeniowych i biometrycznych oraz nowoczesnych systemów rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu. IMM jest jedynym w Polsce, bazującym na opracowaniach własnych, producentem biometrycznych terminali linii papilarnych oraz terminali odczytu układu żył.


Szkolenia komputerowe
Od 1989 roku w IMM prowadzone są szkolenia komputerowe o charakterze podstawowym, kursy dla zaawansowanych, warsztaty doskonalące umiejętności oraz szkolenia specjalistyczne. Instytut jest członkiem międzynarodowej organizacji Worldidac i jako jeden z pierwszych wprowadził program nauczania umożliwiający uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

 

Copyright IMM