strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Katalog szkoleń

 

Katalog szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).
Warunkiem uzyskania ECDL jest zdanie siedmiu egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu następujących przedmiotów zwanych modułami ECDL:

  • M1 - Podstawy technik informatycznych (moduł teoretyczny)
  • M2 - Użytkowanie komputerów
  • M3 - Przetwarzanie tekstów
  • M4 - Arkusze kalkulacyjne
  • M5 - Bazy danych
  • M6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
  • M7 - Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Oferowane szkolenie na ECDL jest szkoleniem od podstaw; zakres tematyczny dwóch pierwszych modułów obejmuje m. innymi wiadomości o charakterze podstawowym.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów na ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.

Liczba godzin szkoleniowych: 120

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL z modułu "Przetwarzanie tekstów". Zajęcia są przeznaczone zarówno dla osób, które nie mają doświadczeń w redagowaniu tekstu, jak i dla zainteresowanych uporządkowaniem i uzupełnieniem posiadanej wiedzy.
Słuchacze powinni wcześniej opanować podstawy obsługi komputera, w tym elementarne funkcje systemu operacyjnego.

Liczba godzin szkoleniowych: 18

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - przetwarzanie tekstów - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL z modułu „Przetwarzanie tekstów”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę edycji tekstów, zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane. W ramach warsztatów uczestnicy zdają m.in. egzamin próbny w panelu egzaminacyjnym z zachowaniem procedur stosowanych podczas egzaminów ECDL.

Liczba godzin szkoleniowych: 9

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - arkusze kalkulacyjne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL z modułu "Arkusze kalkulacyjne". Zajęcia są przeznaczone zarówno dla osób, które nie pracowały z arkuszami kalkulacyjnymi, jak i dla zainteresowanych uporządkowaniem i uzupełnieniem posiadanej wiedzy.
Słuchacze powinni wcześniej opanować podstawy obsługi komputera, w tym elementarne funkcje systemu operacyjnego.

Liczba godzin szkoleniowych: 18

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - arkusze kalkulacyjne - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL z modułu „Arkusze kalkulacyjne”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę arkuszy kalkulacyjnych, zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane. W ramach warsztatów uczestnicy zdają m.in. egzamin próbny w panelu egzaminacyjnym z zachowaniem procedur stosowanych podczas egzaminów ECDL.

Liczba godzin szkoleniowych: 9

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - bazy danych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL z modułu "Bazy danych". Jest ono przeznaczone zarówno dla osób, które opanowały podstawy pracy na komputerze ale nie pracowały w obszarze baz danych, jak i osób które zainteresowane są uporządkowaniem i uzupełnieniem posiadanej wiedzy.

Liczba godzin szkoleniowych: 18

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - bazy danych - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL z modułu „Bazy danych”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę baz danych, zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane. W ramach warsztatów uczestnicy zdają m.in. egzamin próbny w panelu egzaminacyjnym z zachowaniem procedur stosowanych podczas egzaminów ECDL.

Liczba godzin szkoleniowych: 9

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - grafika menedżerska i prezentacyjna

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL z modułu "Grafika menedżerska i prezentacyjna". Zajęcia są przeznaczone zarówno dla osób, które nie mają doświadczeń w tworzeniu prezentacji, jak i dla zainteresowanych uporządkowaniem i uzupełnieniem posiadanej wiedzy.
Słuchacze powinni wcześniej opanować podstawy obsługi komputera, w tym elementarne funkcje systemu operacyjnego oraz podstawowe funkcje edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.

Liczba godzin szkoleniowych: 18

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - grafika menedżerska i prezentacyjna - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL z modułu „Grafika menedżerska i prezentacyjna”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę tworzenia prezentacji, zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane. W ramach warsztatów uczestnicy zdają m.in. egzamin próbny w panelu egzaminacyjnym z zachowaniem procedur stosowanych podczas egzaminów ECDL.

Liczba godzin szkoleniowych: 9

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL z modułu "Przeglądanie stron internetowych i komunikacja". Zajęcia są przeznaczone zarówno dla osób, które nie korzystały dotąd z internetu, jak i dla zainteresowanych uporządkowaniem i uzupełnieniem posiadanej wiedzy.
Słuchacze powinni wcześniej opanować podstawy obsługi komputera, w tym elementarne funkcje systemu operacyjnego oraz podstawowe funkcje edytora tekstu.

Liczba godzin szkoleniowych: 18

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Core/Start - przeglądanie stron internetowych i komunikacja - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Core/Start jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych i potrafi je wykorzystywać w codziennej pracy. Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania ECDL Core (Start) jest zdanie siedmiu (czterech) egzaminów, po jednym egzaminie z siedmiu (czterech) przedmiotów zwanych modułami ECDL.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu. Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL z modułu „Przeglądanie stron internetowych i komunikacja”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających podstawowe usługi internetowe, zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane. W ramach warsztatów uczestnicy zdają m.in. egzamin próbny w panelu egzaminacyjnym z zachowaniem procedur stosowanych podczas egzaminów ECDL.

Liczba godzin szkoleniowych: 9

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced - przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Advanced jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował umiejętności obsługi komputerów osobistych na poziomie zaawansowanym w wybranym zakresie (obszarze zastosowań). Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania certyfikatu ECDL Advanced w wybranym obszarze zastosowań jest zdanie egzaminu praktycznego w danym zakresie.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL Advanced z modułu "Przetwarzanie tekstów". Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę edycji tekstów na poziomie podstawowym (co zostało np. potwierdzone certyfikatem ECDL Core/Start), zainteresowanych uporządkowaniem i poszerzeniem posiadanej wiedzy.

Liczba godzin szkoleniowych: 36

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced - przetwarzanie tekstów - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Advanced jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował umiejętności obsługi komputerów osobistych na poziomie zaawansowanym w wybranym zakresie (obszarze zastosowań). Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania certyfikatu ECDL Advanced w wybranym obszarze zastosowań jest zdanie egzaminu praktycznego w danym zakresie.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced z modułu „Przetwarzanie tekstów”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę edycji tekstów na poziomie zaawansowanym (zakres zagadnień wg aktualnego sylabusu), zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced - arkusze kalkulacyjne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Advanced jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował umiejętności obsługi komputerów osobistych na poziomie zaawansowanym w wybranym zakresie (obszarze zastosowań). Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania certyfikatu ECDL Advanced w wybranym obszarze zastosowań jest zdanie egzaminu praktycznego w danym zakresie.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL Advanced z modułu "Arkusze kalkulacyjne". Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę arkuszy kalkulacyjnych na poziomie podstawowym (co zostało np. potwierdzone certyfikatem ECDL Core/Start), zainteresowanych uporządkowaniem i poszerzeniem posiadanej wiedzy.

Liczba godzin szkoleniowych: 36

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced - arkusze kalkulacyjne - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Advanced jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował umiejętności obsługi komputerów osobistych na poziomie zaawansowanym w wybranym zakresie (obszarze zastosowań). Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania certyfikatu ECDL Advanced w wybranym obszarze zastosowań jest zdanie egzaminu praktycznego w danym zakresie.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced z modułu „Arkusze kalkulacyjne”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę arkuszy kalkulacyjnych na poziomie zaawansowanym (zakres zagadnień wg aktualnego sylabusu), zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced - bazy danych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Advanced jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował umiejętności obsługi komputerów osobistych na poziomie zaawansowanym, w wybranym zakresie (obszarze zastosowań). Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania certyfikatu ECDL Advanced w wybranym obszarze zastosowań jest zdanie egzaminu praktycznego w danym zakresie.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL Advanced z modułu "Bazy danych". Jest ono przeznaczone dla osób, które posiadają podstawowe umiejętności z zakresu baz danych (co zostało np. potwierdzone certyfikatem ECDL Core/Start) i są zainteresowane uporządkowaniem i rozszerzeniem posiadanej wiedzy z dziedziny baz danych.

Liczba godzin szkoleniowych: 36

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced - bazy danych - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Advanced jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował umiejętności obsługi komputerów osobistych na poziomie zaawansowanym w wybranym zakresie (obszarze zastosowań). Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania certyfikatu ECDL Advanced w wybranym obszarze zastosowań jest zdanie egzaminu praktycznego w danym zakresie.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL z modułu „Bazy danych”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę baz danych na poziomie zaawansowanym (zakres zagadnień wg aktualnego sylabusu), zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced - grafika menedżerska i prezentacyjna

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Advanced jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował umiejętności obsługi komputerów osobistych na poziomie zaawansowanym w wybranym zakresie (obszarze zastosowań). Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania certyfikatu ECDL Advanced w wybranym obszarze zastosowań jest zdanie egzaminu praktycznego w danym zakresie.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ECDL Advanced z modułu "Grafika menedżerska i prezentacyjna". Zajęcia przeznaczone są dla osób znających zasady tworzenia prezentacji na poziomie podstawowym (co zostało np. potwierdzone certyfikatem ECDL Core/Start), zainteresowanych uporządkowaniem i poszerzeniem posiadanej wiedzy.

Liczba godzin szkoleniowych: 36

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL Advanced - grafika prezentacyjna - warsztaty

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) Advanced jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz opanował umiejętności obsługi komputerów osobistych na poziomie zaawansowanym w wybranym zakresie (obszarze zastosowań). Wydaje go Stowarzyszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), reprezentowane w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Warunkiem uzyskania certyfikatu ECDL Advanced w wybranym obszarze zastosowań jest zdanie egzaminu praktycznego w danym zakresie.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.
Celem warsztatów jest bezpośrednie przygotowanie do egzaminu ECDL z modułu „Grafika menedżerska i prezentacyjna”. Zajęcia przeznaczone są dla osób znających tematykę tworzenia prezentacji na poziomie zaawansowanym (zakres zagadnień wg aktualnego sylabusu), zainteresowanych weryfikacją posiadanej wiedzy w kontekście wymagań egzaminacyjnych oraz jej uporządkowaniem i uzupełnieniem. Istotą zajęć jest rozwiązywanie zadań praktycznych zbliżonych do testów egzaminacyjnych zarówno pod względem tematyki, jak i stopnia trudności. Uczestnicy warsztatów otrzymują m.in. ćwiczenia do samodzielnego wykonania, których wyniki są następnie analizowane i komentowane.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL e-Citizen

Komputery oraz Internet są obecnie częścią codziennego życia. W szczególności, coraz więcej organizacji i urzędów państwowych korzysta z Internetu, zarówno udzielając informacji, jak i realizując swoje usługi. W tej sytuacji osoby, które nie potrafią korzystać z Internetu, skazane są na poważne utrudnienia. Umiejętność posługiwania się komputerem staje się więc we współczesnym świecie nieodzowna.
Program międzynarodowego certyfikatu e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest tak skonstruowany, że pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez potrzeby sięgania do głębszych zasobów wiedzy informatycznej. Program szkolenia obejmuje tematykę wyszukiwania informacji, załatwiania spraw urzędowych, robienia zakupów, a także komunikowania się za pośrednictwem Internetu.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.

Liczba godzin szkoleniowych: 30

Powrót do katalogu szkoleń

Przygotowanie do egzaminu ECDL WebStarter/Web Editing

ECDL WebStarter/Web Editing to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Projektowania Stron Internetowych. Certyfikat potwierdza posiadanie umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami służącymi do tworzenia stron i serwisów internetowych.
IMM zapewnia możliwość zdawania egzaminów ECDL przed akredytowanymi egzaminatorami PTI na terenie Instytutu.

Liczba godzin szkoleniowych: 36

Powrót do katalogu szkoleń

MS Office i Internet w praktyce

Szkolenie przeznaczone jest dla słuchaczy, którzy chcieliby posługiwać się samodzielnie komputerem w zakresie podstawowym. Wykłady i ćwiczenia obejmują tematy: MS Windows, Word, Excel, Internet.
Nowo wprowadzany materiał ilustrowany jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które wcześniej nie pracowały na komputerze, jak i osób, które zainteresowane są uporządkowaniem i uzupełnieniem już posiadanej wiedzy.

Liczba godzin szkoleniowych: 48

Powrót do katalogu szkoleń

MS Word – podstawy

Szkolenie wprowadza uczestników w problematykę przetwarzania tekstów z wykorzystaniem programu MS Word. Program zajęć obejmuje m.in. formatowanie znaków, akapitów i stron (w tym podstawy redagowania tabel), narzędzia korektorskie, elementy grafiki oraz zagadnienia związane z wydrukiem. Uczestnicy poznają również elementy typografii oraz podstawowe zasady poprawnej i efektywnej edycji tekstów.
Słuchacze powinni wcześniej opanować podstawy obsługi komputera, w tym elementarne funkcje systemu operacyjnego.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

MS Excel – podstawy

Szkolenie wprowadza uczestników w problematykę arkuszy kalkulacyjnych z wykorzystaniem programu MS Excel. Program zajęć obejmuje m.in. poznanie podstawowych zasad pracy z arkuszem kalkulacyjnym (poruszanie się po arkuszu, wprowadzanie i powielanie danych, proste operatory i funkcje), formatowanie znaków, komórek i całego arkusza, oraz tworzenie i zastosowanie podstawowych wykresów.
Słuchacze powinni wcześniej opanować podstawy obsługi komputera, w tym elementarne funkcje systemu operacyjnego.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

MS Access – podstawy

Szkolenie wprowadza uczestników w problematykę tworzenia oraz obsługi baz danych z wykorzystaniem programu MS Access. Omawiane są podstawowe składowe bazy danych takie jak tabele, kwerendy, formularze i raporty, a także możliwości wzajemnego powiązania poszczególnych elementów bazy. W trakcie zajęć słuchacze poznają typowe rozwiązania bazodanowe mające zastosowanie w firmach i urzędach. Uczestnicy szkolenia powinni umieć korzystać z komputera w zakresie podstawowym. Nie jest wymagana znajomość baz danych, pożądana jest natomiast znajomość innych programów wchodzących w skład pakietu MS Office (Word, Excel).

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

MS PowerPoint – podstawy

MS PowerPoint jest niezbędnym narzędziem dla każdego, kto pragnie profesjonalnie przygotować wystąpienie publiczne: wykład, seminarium, prelekcję, prezentację produktu, spotkanie informacyjne czy sprawozdanie. Ze względu na duże możliwości programu w zakresie tworzenia grafiki, animacji obiektów, a także ze względu na możliwość włączania do prezentacji dźwięków i filmów, program nadaje się również do tworzenia spotów reklamowych. Słuchacze powinni wcześniej opanować podstawy obsługi komputera PC, w tym podstawy posługiwania się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

MS Office i Internet 50+

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby samodzielnie posługiwać się komputerem, ale z różnych powodów nie miały okazji opanować tej umiejętności. Chodzi w szczególności o osoby, które odczuwają lęk przed zupełnie nieznaną dziedziną, obawy, czy zdołają sobie poradzić, a jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że we współczesnym świecie umiejętność posługiwania się komputerem jest nieodzowna. Zajęcia obejmują elementarne funkcje systemu operacyjnego, popularne programy użytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz podstawowe usługi w Internecie. Formuła szkolenia jest w pewnym stopniu otwarta; zakres i tempo zajęć jest dostosowane do potrzeb, oczekiwań i predyspozycji słuchaczy.

Liczba godzin szkoleniowych: 48

Powrót do katalogu szkoleń

MS Access: bazy danych – projektowanie i zarządzanie

Szkolenie wprowadza uczestników w problematykę tworzenia oraz obsługi baz danych z wykorzystaniem programu MS Access. Słuchacze poznają podstawowe zasady tworzenia baz danych. Omawiane są ich składowe takie jak tabele, kwerendy, formularze i raporty, a także możliwości wzajemnego powiązania poszczególnych elementów bazy. Uczestnicy szkolenia powinni umieć korzystać z komputera w zakresie podstawowym. Nie jest wymagana znajomość baz danych, pożądana jest natomiast znajomość innych programów wchodzących w skład pakietu MS Office (Word, Excel).

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

MS Access – tworzenie aplikacji z wykorzystaniem języka Visual Basic

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pragnących projektować i tworzyć aplikacje (programy użytkowe) z dziedziny baz danych. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas zajęć jest system zarządzania bazami danych - MS Access - wchodzący w skład pakietu MS Office. W pierwszej części szkolenia omawiane są zasady projektowania baz danych. Druga część poświęcona jest aplikacjom, ich właściwościom i zasadom tworzenia. Szeroko potraktowane są zagadnienia dotyczące programowania obiektowego z wykorzystaniem języka Visual Basic for Application (VBA). W trakcie zajęć słuchacze pracują nad tworzeniem przykładowej aplikacji. Uczestnicy zajęć powinni znać program MS Access w zakresie podstawowym.

Liczba godzin szkoleniowych: 24

Powrót do katalogu szkoleń

MS Excel – zaawansowane funkcje programu

Szkolenie umożliwia ugruntowanie i poszerzenie wiadomości dotyczących arkusza MS Excel. Program obejmuje m.in. korzystanie z funkcji wbudowanych, zasady pracy z arkuszami powiązanymi, sposoby adresacji komórek, formatowanie i zabezpieczanie arkusza, zastosowanie i formatowanie wykresów oraz rejestrowanie i korzystanie z makropoleceń. Od słuchaczy wymagana jest znajomości programu MS Excel na poziomie podstawowym.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

MS Excel – makropolecenia

Ile razy zdarza się, nawet w tak rozbudowanym programie jak MS Excel, wykonywać ręcznie czynności, które - wydawałoby się - mógłby wykonać komputer. Niestety programista nigdy nie przewidzi wszystkiego. Makropolecenia dają możliwość poszerzania zestawu operacji o całkiem nowe, dostosowane do potrzeb użytkownika. Podczas szkolenia słuchacze poznają sposoby nagrywania i odtwarzania makropoleceń, a także podstawy języka Visual Basic for Applications, dzięki któremu można tworzyć makropolecenia bardziej zaawansowane. Od słuchaczy wymagane jest posiadanie pewnego doświadczenia w pracy z programem MS Excel.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

MS Word – edycja zaawansowana

Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych: zwięzłego repetytorium podstawowych funkcji oraz bloku zagadnień związanych z edycją zaawansowaną. Repetytorium obejmuje formatowanie dokumentu, w tym przede wszystkim formatowanie czcionki, wprowadzanie tabulatorów, formatowanie stron (marginesy, nagłówki i stopki, numery stron). W zakresie edycji zaawansowanej szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: tworzenie, wypełnianie i modyfikowanie tabel, wykorzystywanie stylów standardowych dostępnych w edytorze, tworzenie i wykorzystywanie własnych stylów, tworzenie i wykorzystywanie szablonów, tworzenie korespondencji seryjnej, a w tym: przygotowywanie bazy danych dla korespondencji seryjnej, tworzenie dokumentu głównego, scalanie danych z bazy z dokumentem głównym, modyfikowanie bazy danych. Omawiane są także problemy związane z dostosowaniem sposobu pracy edytora do potrzeb użytkownika i charakteru dokumentu poddawanego edycji. Uczestnicy szkolenia powinni znać edytor MS Word w zakresie podstawowym.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

MS Word – profesjonalna i efektywna edycja tekstu

Korzystanie z procesorów tekstu, oprócz wielu oczywistych i niezaprzeczalnych zalet wymaga jednak pewnego dodatkowego wysiłku – opanowania podstaw typografii. Nie wystarczy więc umieć formułować zdania poprawne pod względem logicznym, stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym; należy zadbać również o odpowiednią formę składu. Niebagatelną rolę odgrywa także umiejętność efektywnej pracy nad tekstem. Chodzi o to, aby był on złożony szybko i w sposób umożliwiający – w razie potrzeby – łatwą modyfikację. Niestety, często można spotkać się z tekstami złożonymi w skrajnie nieprofesjonalny i nieefektywny sposób, nawet w przypadku poważnych – zdawałoby się – opracowań lub chociażby tekstów takich jak CV czy list motywacyjny (błędy i mankamenty widać natychmiast w dokumentach przesyłanych elektronicznie i w bardzo wielu przypadkach to oczywiście już na wstępie dyskwalifikuje kandydata).
Proponowane szkolenie jest przeznaczone dla słuchaczy, którzy mają już pewne doświadczenie w pracy nad tekstem mierzone jednak nie ilością opanowanych funkcji, ale stopniem opanowania elementarnych mechanizmów i operacji na tekście i grafice oferowanych przez edytor MS Word, stopniem znajomości menu, okien dialogowych itp. Słuchacze powinni po prostu umieć swobodnie poruszać się w środowisku edytora. Program szkolenia obejmuje dwie grupy tematów: obligatoryjne i uzupełniające. Jego formuła jest w pewnym stopniu otwarta; wybór tematów uzupełniających, kolejność i stopień szczegółowości ich prezentacji zależy przede wszystkim od poziomu zaawansowania słuchaczy. Celem szkolenia jest podniesienie efektywności w pracy nad tekstem i osiągnięcie profesjonalizmu typografii składanych tekstów, nawet jeśli jego realizacja – ze względu na ramy czasowe i potencjalne różnice w poziomie zaawansowania słuchaczy – spowoduje ograniczenie repertuaru omówionych tematów do (obiektywnie) częściej używanych funkcji i form składu tekstu.
Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy proponowanym tu szkoleniem, a szkoleniem „MS Word - edycja zaawansowana”, którego tematyka jest ściśle określona, a główny nacisk spoczywa na opanowaniu zaawansowanych funkcji edytora od strony „technicznej”. Szkolenie „MS Word - profesjonalna i efektywna edycja tekstu” to inny repertuar omawianych funkcji, otwarta formuła, nacisk na profesjonalizm typografii składu oraz efektywność edycji.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

Programowanie w Java

Szkolenie obejmuje przegląd technik wykorzystywanych w języku Java. Słuchacze poznają również zasady programowania obiektowego, którego znajomość jest istotna w przypadku wielu innych języków programowania, np. C++, czy PHP. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które znają podstawy programowania w dowolnym języku, a także dla tych, którzy chcieliby odświeżyć znajomość Javy.

Liczba godzin szkoleniowych: 30

Powrót do katalogu szkoleń

Programowanie w języku C++

Szkolenie obejmuje przegląd technik wykorzystywanych w językach C i C++. Słuchacze poznają również zasady programowania obiektowego, którego znajomość jest wykorzystywana w wielu innych językach programowania, np. w Java, PHP. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które znają podstawy programowania w dowolnym języku, a także dla tych, którzy chcieliby odświeżyć znajomość jednego z najpopularniejszych języków programowania jakim jest C/C++.

Liczba godzin szkoleniowych: 30

Powrót do katalogu szkoleń

Programowanie w Visual Basic

Język Visual Basic jest jednym z najprostszych języków programowania przeznaczonym do tworzenia aplikacji działających pod nadzorem systemu Windows. Korzystając z możliwości języka Visual Basic możemy błyskawicznie opracować prostą aplikację, np. kalendarz. W języku Visual Basic można również tworzyć zaawansowane aplikacje pracujące w sieci i korzystające z baz danych, np. systemy zarządzania kontaktami z klientem (CRM). W trakcie szkolenia słuchacze poznają m. in. zasady tworzenia formularzy (ekranów aplikacji), przypisywania akcji do elementów formularza oraz składnię języka Visual Basic, w którym jest tworzona logika aplikacji. Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw systemu operacyjnego Windows i umiejętność edycji tekstu.

Liczba godzin szkoleniowych: 30

Powrót do katalogu szkoleń

Internet w praktyce

Po niezbędnym wprowadzeniu w problematykę sieciową, słuchacze poznają najpopularniejsze usługi sieciowe w codziennej praktyce. Zajęcia obejmują m.in. pocztę elektroniczną i inne metody wymiany informacji, techniki nawigacji w Internecie, podstawy korzystania z bankowości internetowej i usług oferowanych przez sklepy internetowe. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które opanowały korzystanie z komputera w stopniu podstawowym.

Liczba godzin szkoleniowych: 15

Powrót do katalogu szkoleń

Projektowanie stron WWW

Szkolenie wprowadza słuchaczy w podstawowe technologie tworzenia witryn internetowych. Wykłady i ćwiczenia obejmują: język HTML, style kaskadowe CSS, elementy języka skryptowego JavaScript oraz ich połączenie - DHTML. Nowo wprowadzany materiał ilustrowany jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które wcześniej nie tworzyły stron internetowych, jak i osób, które zainteresowane są uporządkowaniem i uzupełnieniem już posiadanej wiedzy.

Liczba godzin szkoleniowych: 24

Powrót do katalogu szkoleń

Aplikacje Internetowe – zarządzanie serwerem WWW, relacyjne bazy danych, ASP

Szkolenie poświęcone jest bardzo szerokiemu zagadnieniu aplikacji internetowych. Przykładami takich aplikacji są sklepy internetowe, dynamicznie generowane witryny, symulacje, proste książki wpisów, liczniki odwiedzin. Działają one po stronie serwera i najczęściej współpracują z bazą danych. Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia w tematykę zarządzania serwerem WWW. Następnie omawiane jest tworzenie relacyjnych baz danych. Umiejętności te wykorzystywane są w trzeciej części szkolenia, w trakcie której słuchacze poznają składnię ASP i uczą się tworzenia praktycznych aplikacji. Od słuchaczy wymagana jest znajomość podstaw tworzenia stron internetowych (HTML, Javascript, CSS).

Liczba godzin szkoleniowych: 66

Powrót do katalogu szkoleń

PHP, MySQL – projektowanie własnej aplikacji

Współczesne witryny często nie są jedynie statycznymi stronami ale aplikacjami, które dostosowują się do wymagań użytkownika, potrafią nawiązać dialog z internautą, a także prezentować zawartość baz danych w odpowiedzi na zapytania użytkownika. PHP jest technologią umożliwiającą tworzenie takich właśnie aplikacji internetowych. Od uczestników szkolenia oczekuje się znajomości podstaw tworzenia stron internetowych (HTML, JavaScript, CSS).

Liczba godzin szkoleniowych: 24

Powrót do katalogu szkoleń

 

Copyright IMM