strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Osiągnięcia naukowe i twórcze

 

Instytut Maszyn Matematycznych tworzy aplikacje informatyczne o bardzo szerokim spektrum zastosowań, od dydaktyki, po technologie bezpieczeństwa informatycznego i identyfikacji biometrycznej. Wynikiem tych prac są nie tylko urządzenia i programy, ale również punktowane w ocenie parametrycznej jednostek naukowo-badawczych: publikacje, monografie, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, patenty, wzory przemysłowe i znaki towarowe.

Copyright IMM