strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Artykuły w czasopismach naukowych / Scientific articles

2017

Janusz Będkowski, Karol Majek, Paweł Musialik, IMM i in., Integrated Data Management for A Fleet of Search and Rescue Robots, język angielski, Journal of Field Robotics, DOI: 10.1002/rob.21651 (2016 r.), Volume 34, Issue 3, str. 539-582, 2017

Wojciech Nowakowski, IMM, Człowiek i Dokumenty, Kryptograficzne szyfrowanie tekstu i głosu, język polski, nr 46 (lipiec-wrzesień 2017), str. 18-26, ISSN 1895-7552

Wojciech Nowakowski, IMM, iTwAdministracji, Sieć 5G już jest, ale eksperymentalnie, komentarz aktualny, język polski,  nr 11/2017, str. 6, ISSN 1898+3227

Wojciech Nowakowski, IMM, iTwAdministracji, Od zera do telekomunikacji przyszłości, język polski,  nr 10/2017, str. 46+49, ISSN 1898+3227

Wojciech Nowakowski, IMM, Człowiek i Dokumenty, Nowe technologie kryptowalutowe i ich ewolucja, język polski, nr 45 (kwiecień-czerwiec 2017), str. 15-25, ISSN 1895-7552

Wojciech Nowakowski, IMM, iTwAdministracji, Polski elektroniczny dowód tożsamości, język polski,  nr 5/2017, str. 30+33, ISSN 1898+3227 

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Kryptograficzne technologie zabezpieczania poufności transmisji. Stan obecny, język polski, 2017, nr 5/2017, str. 13-17, DOI:10.15199/13.2017.5.3 

 

2016

Jolanta Brzostek-Pawłowska, IMM, Dariusz Mikułowski, Grzegorz Terlikowski, Studia Informatica, Virtual cubarithms – innovative assistive technology for teaching the blind and visually impaired students traditional columnar layout operations, język angielski, Vol. 1-2(20) 2016, p. 17-24. ISSN 1731-2264

Małgorzata Rubin, IMM, E-mentor, Przydatność specjalizowanych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcją wzroku w świetle badania ankietowego nauczycieli, język polski, 2016, nr 5(67)/2016, str. 30-35, ISSN 1731-6758

Mirosława Plucińska, IMM, Jan Ryżko, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Dynamika rozwoju biometrii w ostatnich latach, język polski, 2016, nr 12/2016, str. 41-45, DOI: 10.15199/13.2016.12.8

Olga Pawłowska, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Zagrożenia cyberprzestrzeni, język polski, 2016, nr 12/2016, str. 38-40, DOI: 10.15199/13.2016.12.7

Olga Pawłowska, IMM, Przegląd Nauk Stosowanych, Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do zdobywania wiedzy przez osoby chore na stwardnienie rozsiane, język polski, 2016, nr 10/2016, str. 71-88, ISNN 2353-8899

Olga Pawłowska, IMM, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Efektywność nauczania języków obcych w kontekście preferencji i aktywności szkoleniowych uczestników, język polski, 2016, nr 2/2016, str. 148-157, ISSN 1507-6563

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, The Internet of Things – from smart packaging to a world of smart objects?, język angielski, 2016, nr 10/2016, str. 70-75, DOI: 10.15199/13.2016.10.18

Krzysztof Dzik, Elżbieta Gomulska, Lech Naumowski, Mirosława Plucińska, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Obszary zastosowań biometrii, język polski, 2016, nr 9/2016, str. 94-97, DOI: 10.15199/13.2016.9.23

Jolanta Brzostek-Pawłowska IMM, Dariusz Mikułowski, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Technologie zwiększające dostępność elektronicznych edukacyjnych materiałów matematycznych dla osób z dysfunkcją wzroku, język polski, 2016, nr 1/2016, str. 115-123, ISSN 1507-6563.

Wojciech Nowakowski, IMM, Karol Nowakowski, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Zastosowania technologii Big Data, język polski, 2016, nr 6/2016, str. 147-152, DOI: 10.15199/13.2016.6.29

Wojciech Nowakowski, IMM, Karol Nowakowski, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Big Data czyli analiza korelacji, język polski, 2016, nr 5/2016, str. 25-31, DOI: 10.15199/13.2016.5.5

Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, IoT jako naturalna ewolucja Internetu, język polski, 2016, nr 4/2016, str. 28-32, DOI: 10.15199/13.2016.4.6

Wojciech Nowakowski, IMM, Karol Nowakowski, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Hadoop, narzędzie technologii Big Data i jego aplikacje, język polski, 2016, nr 3/2016, str. 33-36, DOI: 10.15199/13.2016.3.7

Janusz Będkowski, Karol Majek, Piotr Majek, Paweł Musialik, Michał Pełka ,IMM, Andreas Nüchter,  Mobile Networks and Applications, Intelligent Mobile System for Improving Spatial Design Support and Security Inside Buildings, język angielski, April 2016, Volume 21, Issue 2, pp 313–326, DOI 10.1007/s11036-015-0654-8, ISSN: 1383-469X

Wojciech Nowakowski, IMM, Karol Nowakowski, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Big Data ante portas, język polski, 2016, nr 2/2016, str. 27-30, DOI: 10.15199/13.2016.2.5

Igor Ostrowski, Andrzej Masłowski IMM, Piotr Szulewski, Applied Mechanics and Materials, Analysis of WiFi Communication (Data Interchange) for Mobile Robot in Industrial Environment, język angielski, 2016,Vol. 817, pp. 342-347, 2016, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.817.342

Jolanta Brzostek-Pawłowska, Małgorzata Rubin IMM, Dariusz Mikułowski, Grzegorz Terlikowski, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Wirtualizacja pisemnej techniki obliczeń arytmetycznych dostępnej dla uczniów z dysfunkcją wzroku, język polski, 2016, nr 1/2016, str. 33-39, DOI: 10.15199/13.2016.1.6

 

2015

Igor Ostrowski, IMM, Piotr Szulewski;  Wstępna analiza możliwości zastosowania sieci WiFi do komunikacji z robotem mobilnym w środowisku przemysłowym, język polski, 2015, Czasopismo Logistyka, ISSN 1231-5478, nr 2015/4, Instytut Logistyki i Magazynowania

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Ethereum. Rozwój zastosowań technologii Bitcoina, język polski, 2015, nr 12/2015, str. 63-66, DOI: 10.15199/13.2015.12.13

Tomasz Adamski, PW, Wojciech Nowakowski, IMM, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, The average time complexity of probabilistic algorithms for finding generators in finite cyclic groups, język angielski, 2015, Volume 63, Issue 4 (Dec 2015), DOI: 10.1515/bpasts-2015-0112, str. 989-996

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Postęp w technologii systemów kryptowalutowych, język polski, 2015, nr 11/2015, str. 105-108

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Technologie Bitcoina w Internecie Rzeczy (IoT)?, język polski, 2015, nr 10/2015, str. 58-60

Janusz Będkowski, Karol Majek, Piotr Majek, Paweł Musialik, Michał Pełka ,IMM, Andreas Nüchter,  Mobile Networks and Applications, Intelligent Mobile System for Improving Spatial Design Support and Security Inside Buildings, język angielski, 2015, DOI 10.1007/s11036-015-0654-8, ISSN: 1572-8153 (electronic version)

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Co nowego w Internecie Rzeczy (IoT) dla wszystkich, język polski, 2015, nr 9/2015, str. 64-65

Mirosława Plucińska, IMM, Jan Ryżko, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Potrzeba silnego uwierzytelniania motorem rozwoju rynku biometrycznego, język polski, 2015, nr 8/2015, str. 34-37

Mirosława Plucińska, Jan Ryżko, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Rozwój biometrii mobilnej na tle innych zastosowań, język polski, 2015, nr 7/2015, str. 74-76

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ZIMBRA – pocztowy pakiet pracy grupowej, język polski, 2015, nr 6/2015, str. 15-17

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Bliższa chmura, czyli usługi obliczeniowe we mgle, język polski, 2015, nr 5/2015, str. 34-37

Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, iBeacons – mobilne usługi lokalizacyjne, język polski, 2015, nr 4/2015, str. 47-50

Igor Ostrowski, Andrzej Masłowski, IMM, Łukasz Wojas, Grzegorz Kucharek, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Sterowanie i eksploatacja niskobudżetowej platformy transportowej typu line follower w środowisku przemysłowym, język polski, 2015, nr 3/2015, str. 79-81

Marek Hołyński, Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Formats of electronic signature, język angielski, 2015, nr 3/2015, str. 76-78

Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Technologie komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu, język polski, 2015, nr 2/2015, str. 89-92

Olga Pawłowska, IMM, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, WCAG 2.0 w e-learningu – wymagania dla równości, język polski, 2015, nr 1(88)/2015, str. 93-102

Małgorzata Rubin IMM, Marek Faderewski, Dariusz Mikułowski, E-mentor, Badania stanu i potrzeb informatyzacji edukacji matematycznej uczniów niewidomych i słabowidzących w Polsce, nr 1(58)/2015, język polski, 2015, nr 1(58)/2015 str. 34-40

Marek Hołyński, Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Recapitulation of the electronic signature interoperability tests, język angielski, 2015, nr 1/2015, str. 44-47

Jolanta Brzostek–Pawłowska, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Badania nad modelem uniwersalnego interfejsu urządzeń z ekranem dotykowym zwiększającego ich dostępność dla niewidomych użytkowników, język polski, 2015, nr 1/2015, str. 40-43

 

2014

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Silent Circle – zaklęty krąg nowoczesnej kryptografii dla wszystkich, język polski, 2014, nr 12/2014, str. 38-40

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Analiza stanu zastosowań podpisu elektronicznego w Polsce, język polski, 2014, nr 11/2014, str. 100-103

Janusz Bedkowski, Karol Majek, Pawel Musialik IMM, Artur Adamek, Dariusz Andrzejewski, Damian Czekaj PW, Automation in Construction, Towards terestrial 3D data registration improved by parallel programming and evaluated with geodetic precision, język angielski, 2014, Vol. 47, November 2014, pp. 78–91

Jolanta Brzostek–Pawłowska, IMM, Daniel Kocieliński, Technics Technologies Education Management, The services of Android-based devices increasing their accessibility for the blind, język angielski, 2014, Vol. 9, No. 3, pp. 521-527.

Wojciech Nowakowski, IMM, Tomasz Adamski, PW, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Protokół ZRTP - telekomunikacja wspomagana kryptografią, język polski, 2014, nr 10/2014, str. 80-84

Tomasz Adamski, PW, Wojciech Nowakowski, IMM, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Security of Nyberg-Rueppel digital signatures without message recovery, język angielski, 2014, Vol. 62, No. 4/2014, DOI: 10.2478/bpasts-2014-0090, str. 817-825

Andrzej Kaczmarczyk, Piotr Kowalski, Marek Kacprzak, Andrzej Masłowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Computer game as means of Mine Risk Education for children, język angielski, 2014, nr 6/2014, str. 36-40

Marcin Pawełczak, Olga Pawłowska, IMM, E-mentor, E-learning na fali przemian, język polski, 2014, nr 5(57)/2014, str. 40-42

Wojciech Przyłuski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Wielokrotny wybór czyli rozważania o pewnych pytaniach testowych, język polski, 2014, nr 5/2014, str. 58-62

Mirosława Plucińska, Jarosław Wójtowicz, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Analiza technik biometrycznych do uwierzytelniania osób, język polski, 2014, nr 4/2014, str. 64-66

Mirosława Plucińska, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Krótki przegląd technik biometrycznych do rozpoznawania osób, język polski, 2014, nr 3/2014, str. 80-83

Daniel Wachnik, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Rozporządzenie eIDAS – na pograniczu technologii i prawa, język polski, 2014, nr 2/2014, str. 42-44

Robert Poznański, Karol Szacki, Daniel Wachnik, Łukasz Stroiński, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Przegląd formatów podpisu elektronicznego, język polski, 2014, nr 1/2014, str. 67-69

 

2013

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Nowe problemy kryptowaluty Bitcoin: błąd w Android i zablokowanie procesu „kopania” monet, język polski, 2013, nr 12/2013, str. 52-53

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Komputery kwantowe. Osiągnięcia i problemy, język polski, 2013, nr 11/2013, str. 56-57

Jolanta Brzostek-Pawłowska, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Technologie asystujące zwiększające dostępność formuł matematycznych dla niewidomych: stan obecny i podjęte badania, język polski, 2013, nr 10/2013, str. 112-115

Igor Ostrowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Wykorzystanie usług chmurowych dla sterowania robotem mobilnym na przykładzie Amazon EC2, język polski, 2013, nr 9/2013, str. 148-152

Monika Biskupska, IMM,  Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Bottom-up saliency maps – a review, język angielski, 2013, nr 7/2013, str. 53-57

Mirosława Plucińska, IMM, Jan Ryżko, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Postęp w upowszechnianiu biometrii, język polski, 2013, nr 6/2013, str. 55-59.

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Kryptograficzne aspekty technologii wirtualnej waluty BitCoin, język polski, 2013, nr 5/2013, str. 58-62.

Monika Biskupska, Wioleta Borysewicz, Grzegorz Mazurkiewicz, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, The original concept of object classification system, język angielski, 2013, nr 4/2013, str. 145-148.

Andrzej W. Mitas, IMM, Marcin Bugdol, Seweryn Piwowarski, Maria Skotnicka, PŚl., Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Interakcja tkanek człowieka ze światłem widzialnym jako biometria, język polski, 2013, nr 3/2013, str. 79-82.

Karol Szacki, Robert Poznański, Daniel Wachnik, Łukasz Stroiński, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Podsumowanie testu interoperacyjności podpisu CommonSign 2012, język polski, 2013, nr 2/2013, str. 72-74.

Romuald Synak, Marcin Pawełczak, Włodzimierz Lipiński, IMM, Krzysztof Gocman, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych, język polski, 2013, nr 1/2013, str. 72-74.

 

2012

Romuald Synak, IMM, Optical Engineering, Analysis and optimization of a total integrating scatter measuring unit based on a photodiode integrator, język angielski, 2012, Vol. 51, No. 11, pp.113601. (JCR)

Janusz Marian Będkowski, Andrzej Masłowski, IMM, Geert De Cubber, Industrial Robot - An International Journal, Real time 3D localization and mapping for USAR robotic application, język angielski, 2012, Vol. 39, no. 5 (2012), str. 464–474. (JCR)

Romuald Synak, IMM, Janusz Jaglarz, Wojciech Kapłonek, Włodzimierz Lipiński, Marcin Pawełczak, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Badania porównawcze parametrów powierzchni gładkich metodami rozpraszania światła, język polski, 2012, nr 12/2012, str. 92–99.

Jolanta Brzostek–Pawłowska, IMM, Dariusz Mikułowski, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Techniki multimodalne zwiększające dostępność grafiki na stronach WWW i w elektronicznych dokumentach, język polski, 2012, nr 11/2012, str. 77-84.

Jolanta Brzostek–Pawłowska, IMM, Dariusz Mikułowski, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Wprowadzenie w problemy, badania i rozwój informatycznych technologii wspomagających komunikację osób niewidomych i widzących w obszarze matematyki, język polski, 2012, nr 10/2012, str. 124-127.

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Nowe źródła pojedynczych fotonów dla kryptografii kwantowej, język polski, 2012, nr 9/2012, str. 145-147.

Marek Hołyński, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Bezpieczeństwo w chmurach, język polski, 2012, nr 8/2012, str. 119-120.

Marek Hołyński, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Rozwój badań i innowacji w Polsce, język polski, 2012, nr 7/2012, str. 117-119.

Robert Poznański, Karol Szacki, Łukasz Stroiński, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Podsumowanie Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, język polski, 2012, nr 6/2012, str. 74-76.

Marek Hołyński, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Narodowy test interoperacyjności podpisu elektronicznego, język polski, 2012, nr 5/2012, str. 61-62.

Jolanta Brzostek–Pawłowska, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, HTML5 versus Flash – możliwości tworzenia interaktywnych multimediów dla m-learningu, język polski, 2012, nr 4/2012, str. 40-46.

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Kwantowa dystrybucja klucza. Postępy i problemy, język polski, 2012, nr 3/2012, str. 50-52.

Wojciech Nowakowski, IMM, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, O bezpieczeństwie algorytmu RSA, język polski, 2012, nr 2/2012, str. 80-82.

 

Andrzej Kaczmarczyk, IMM, International Journal of Information Science, A Concept of Information Model Referring to the Big Bang Theory, język angielski, 2012, vol. 2, no. 1, pp. 1–3. (PW)

Mirosława Plucińska, IMM, Jan Ryżko, Prace naukowo–badawcze IMM, Techniki biometryczne – stan obecny i perspektywa zastosowań, język polski, 2012, nr 1/2012, str. 5-10. (PW)

 

2011

Janusz Marian Będkowski, Andrzej Masłowski, IMM, Polish Journal of Environmental Studies, On improvement of control and supervision of web connected mobile platform using PPU computation, język angielski, 2011, Vol. 20, no. 5A, str. 18–23. (JCR)

Łukasz Stroiński, IMM, Bartosz Nakielski, Marcin Fijałkowski, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Uznawanie podpisów elektronicznych w krajach Unii Europejskiej,  język polski, 2011, nr 1/2011, str. 67-69.

Andrzej Abramowicz, Wojciech Przyłuski, IMM,  Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Złożone strategie testowania w środowisku e-learningowym TeleEdu, język polski, 2011, nr2/2011, str. 145-150.

Jolanta Brzostek-Pawłowska, IMM , Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0, język polski, 2011, nr 3/2011, str. 143-151.

Wojciech Nowakowski, IMM, Michał Choraś, Rafał Kozik , Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Rozpoznawanie osób na podstawie kostek dłoni, język polski, 2011, nr 4/2011, str.
92-95.

Lech Naumowski, IMM, Tomasz Andrysiak, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Metody usuwania szumu z obrazów twarzy, język polski, 2011, nr 5/2011, str. 142-146.

Robert Poznański, IMM, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Szyfry strumieniowe na przykładzie algorytmów A5/1 i Rabbit, język polski, 2011, nr 6/2011, str. 129-131.

Mirosława Plucińska, IMM, Jan Ryżko, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Techniki biometryczne – oceny i kierunki rozwoju, język polski, 2011, nr 7/2011, str. 182-184.

Janusz Będkowski, IMM, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Parallel implementation of hybridICP data registration, język angielski, 2011, nr 8/2011, str. 114-118.

Janusz Będkowski, Andrzej Masłowski, IMM, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Application of semantic maps for mobile robot simulation,  język angielski, 2011, nr 9/2011, str. 189-193.

Romuald Synak, IMM, Jan Ryżko, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Metody i aparatura do badania parametrów powierzchni przy wykorzystaniu zjawiska rozpraszania światła, język polski, 2011, nr 11/2011, str. 97-10.

Andrzej W. Mitas, IMM, Marcin Bernaś, Marcin Bugdol, Artur Ryguła, Witold Konior, Elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania, Elektroniczne narzędzia pomiarowe w transporcie – wagi preselekcyjne, język polski, 2011, nr 12/2011, str. 86-89.

 

Artykuły starsze

Brzostek-Pawłowska J.: Między Web 2.0 i 3.0: Mobilne systemy informacyjne z rozszerzoną rzeczywistością. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 11/2010, Warszawa
Poznański R., Szacki K.: Bezpieczne uwierzytelnianie biometryczne na przykładzie rozwiązania AXSionics Internet Passport. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 10/2010, Warszawa
Gomulska E.: Praktyczne aspekty wdrażania systemów biometrycznych. Część 1: Wartości współczynnika fałszywego odrzucenia dla różnych technologii biometrycznych. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 10/2010
Abramowicz A.: E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 9/2010
Naumowski L.: Wybrane zagadnienia zastosowania linii papilarnych w dokumentach identyfikacyjnych. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 8/2010
Nowakowski W., Poznański R.: Podpis elektroniczny - zasady działania. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 7/2010
Nowakowski W.: Algorytm RSA – podstawa podpisu elektronicznego. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 6/2010
Plucińska M., Ryżko J.: Techniki biometryczne – stan obecny, i perspektywa zastosowań.  Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 5/2010
Brzostek-Pawłowska J.: Zastosowania standardów e-learningu w inteligentnych systemach informacyjnych. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 4/2010
Brzostek-Pawłowska J.: Modele e-learningu w reklamie telewizyjnej ...? Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2010
Czajkowski R., Nowakowski W.: O protokóle Ekerta w kryptografii kwantowej. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2010
Nowakowski W.: O kryptografii kwantowej. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 2/2010
Kośmider A., Stanikowski W.: Wirtualne środowisko inkubacji przedsiębiorstw dla współpracy z Administracją. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 1/2010
Biskupska M., Mazurkiewicz G., Zduńczyk P.: Wirtualny konsultant dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 12/2009
Kacprzak M., Kaczmarczyk A., Masłowski A.: Projektowanie trenażerów komputerowych dla operatorów urządzeń mobilnych. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 12/2009
Kaczmarczyk A., Kacprzak M., Masłowski A.: Rozszerzenie e-learningu: e-training operatorów pojazdów i urządzeń. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 12/2009
Kaczmarczyk A., Kacprzak M., Masłowski A.: Wielopoziomowy trening symulacyjny w szkoleniu operatorów urządzeń. Zastosowanie do szkolenia operatorów robotów mobilnych. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 11/2009
Rubin M.: Technologie i problemy przetwarzania czasopism na elektroniczne wersje dostępne osobom niewidomym na przykładzie internetowego serwisu e-Kiosk. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 10/2009
Brzostek-Pawłowska J.: Efektywne technologie internetowe wspomagajace niewidomych w dostępie do prasy elektronicznej. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 9/2009
Brzostek-Pawłowska J.: Internetowy serwis e-Kiosk udostępniający czasopisma osobom niewidomym i słabowidzącym. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 8/2009
Przyłuski W.: Rola modułów dialogowych w tworzeniu profilów osobowych uczestników szkoleń e-learningowych. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 6/2009
Nowakowski W., Czajkowski R., Malik R.: Błedy odwzorowania rastrów w cyfrowej przygotowalni offsetowej. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 2/2009
Abramowicz A.: Porównanie platform opartych o modele SCORM i IMS QTI w aspekcie realizacji adaptowalnych e-kursów: Moodle CMS vs. TeleEdu™ LMS. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 12/2008
Mitas A. W.: Bugdol M., Plucińska M., Biometria a podpis elektroniczny - studium stosowalności. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 12/2008
Mitas A. W.: Bugdol M., Plucińska M., Biometryczne wzmacnianie podpisu cyfrowego - techniczne aspekty zastosowań. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 12/2008
Kuroczycki T.: Praktyczny aspekt edukacji informatycznej - bazy danych. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 12/2008
Czajkowski R., Nowakowski W., Malik P.: Rastry w cyfrowej przygotowalni offsetowej. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 11/2008
Synak R., Pawełczak M.: Zintegrowana głowica pomiarowa do badania chropowatości powierzchni bardzo gładkich. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 11/2008
Brzostek-Pawłowska J., Borysewicz W.: Common Cartridge - nowy standard formatu elektronicznych treści dydaktycznych zwiększający ich interoperacyjność. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 10/2008
Czajkowski R., Nowakowski W.: Fonty w cyfrowej przygotowalni offsetowej i druku cyfrowym. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 10/2008
Kaczmarczyk A., Kacprzak M.: Spójność modeli komputerowych w inżynierii biznesu. Modele IDEF. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 10/2008
Czajkowski R., Nowakowski W., Malik P.: Analiza wpływu kształtu i gęstości rastra CTP na cechy obrazu drukowanego. Zagadnienia wstępne i zdefiniowanie pojęć. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 9/2008
Kaczmarczyk A., Kacprzak M.: Spójność modeli komputerowych w inżynierii oprogramowania i inżynierii biznesu. Modele UML. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 9/2008
Brzostek-Pawłowska J.: Rola metadanych w upublicznianiu i promocji kursów elektronicznych. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 7-8/2008
Nowakowski W.: 50 lat polskich komputerów. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 7-8/2008
Synak R.: Optoelektroniczne urządzenia do pomiaru zasięgu widzialności. Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania nr 5/2008

Copyright IMM