strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Monografie i rozdziały w monografiach / Monographs

 

Intech, Search and Rescue Robotics – From Theory to Practice, Janusz Będkowski et al. Język angielski, ISBN 978-953-51-3376-6, Print ISBN 978-953-51-3375-9. Stron 262. 2017

 

IMM, Warszawa, Expanded Internet Technologies, Wojciech Nowakowski, język angielski, ISBN 978-83-943524-0-0. Stron 180. 2016


 

IMM, Warszawa, BIG Data, problemy i perspektywy, Karol Nowakowski, Wojciech Nowakowski, język polski, ISBN 978-83-927542-6-8. Stron 116. 2016
 

 

IMM, Warszawa, Internet Rzeczy, Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, język polski, ISBN 978-83-927542-9-9. Stron 144. 2016
 

 

IMM, Warszawa, Geneza i rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain, Wojciech Nowakowski, język polski, ISBN 978-83-927542-7-5. Stron 128. 2016

 

 

Exit, Warszawa, Qualitative Spatio-Temporal Representation and Reasoning for Robotic Applications, Janusz Będkowski, język angielski, ISBN 978-83-7837-041-3. Stron 206. 2015

 

 

IMM, Warszawa, Podpis elektroniczny, Robert Poznański, Łukasz Stroiński, Karol Szacki, Daniel Wachnik. Redakcja naukowa Wojciech Nowakowski, język polski, ISBN 978-83-927542-8-2. Stron 127. 2014

 

 

IMM, Warszawa, Kryptografia współczesna, Wojciech Nowakowski, język polski, ISBN 978-83-927542-4-4. Stron 121. 2014

 

The Key Publishing House Inc., Toronto, Kanada. Cyberdemocracy, Andrzej Kaczmarczyk, język angielski, ISBN 978-0-9811606-9-6. Stron 280. 2010

 

Rozdziały w monografiach:

Bedkowski J. i in., Introduction to the Use of Robotic Tools for Search and Rescue. Rozdział 1 w monografii „Search and Rescue Robotics – From Theory to Practice”, język angielski, ISBN 978-953-51-3376-6, Print ISBN 978-953-51-3375-9, 

Bedkowski J., Musialik P. i in., Command and Control Systems for Search and Rescue Robots. Rozdział 8 w monografii „Search and Rescue Robotics - From Theory to Practice”, język angielski, ISBN 978-953-51-3376-6, Print ISBN 978-953-51-3375-9, 2017

Bedkowski J., Majek K., Masłowski A., Pełka M. i in., ICARUS Training and Support System. Rozdział 9 w monografii „Search and Rescue Robotics - From Theory to Practice”, język angielski, ISBN 978-953-51-3376-6, Print ISBN 978-953-51-3375-9, 2017

Brzostek-Pawłowska J., Nowe technologie wspomagające nauczanie i uczenie się matematyki i fizyki uczniów z dysfunkcjami wzroku. Rozdział w „Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej". wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2017.

Bednarek J. APS, Pawłowska O, IMM, Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w doskonaleniu osób z niepełnosprawnością fizyczną. Język polski.  Rozdział w „Przedszkole i szkoła. Wybrane problemy kształcenia i wychowania”. Europäische Akademie der Naturwissenschaften, Hannover 2017, ISBN 978-3-00-057823-6, język polski, 20172017 

InTech, Mobile Robots - Control Architectures, Bio-Interfacing, Navigation, Multi Robot Motion Planning and Operator Training, ISBN 978-953-307842-7. Janusz Będkowski, Andrzej Masłowski. Improvement of RISE Mobile Robot Operator Training Tool. Język angielski, 2011, 17 stron.

Faculty of Biomedical Engineering Silesian University of Technology, Biometrics 2010 , ISBN 978-83-934357-0-8. Development and prospects for biometrics. Mirosława Plucińska. Język angielski. 2011, 15 stron.

Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Biometry – special issue, ISBN 978-83-7232-921-9. Development of biometric technologies and applications in 2007-2008. Mirosława Plucińska, Jan Ryżko. Język angielski. 2010, 13 stron.

 

 

Monografie archiwalne

IMM, Modelowy ośrodek nieformalnego kształcenia specjalistów w dziedzinie e-learningu. Bożena Przyborowska, Małgorzata Rubin, Wojciech Kubera. Język polski. ISBN 978-83-927542-2-0. Stron 168. 2008.

IMM, Inteligentne szkolenia i testy w środowisku e-learningowym TeleEduTM. Wojciech Przyłuski. Język polski. ISBN 978-83-927542-5-1. Stron 146. 2008.

IMM, Fonty, rastry, bitmapy w oprogramowaniu wspomagającym przygotowanie wydawnictw do druku. Wojciech Nowakowski. Język polski. ISBN 978-83-927542-2-3. Stron 66. 2008.

IMM, E-learning 2007 - model funkcjonowania centrum doradztwa i rozwoju usług telenauczania. Praca zbiorowa. Język polski. ISBN 978-83-927542-0-6. Stron 132.  2007.

Copyright IMM