strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Publikacje

 

Prace naukowo-badawcze IMM - czasopismo własne IMM
Artykuły w czasopismach naukowych
Monografie
Publikacje konferencyjne
Publikacje inne

 

Instytut Maszyn Matematycznych jest wydawcą czasopisma naukowego Prace naukowo-badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych. Wydawnictwo to prezentuje wyniki prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w IMM.

Ponadto pracownicy Instytutu publikują wyniki swoich prac w artykułach naukowych zamieszczanych w innych czasopismach, w tym posiadających współczynnik wpływu Impact Factor znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSzW) oraz w postaci referatów wygła-szanych na konferencjach naukowych.

Instytut Maszyn Matematycznych redaguje także wkładkę tematyczną Informatyka w miesięczniku Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, znajdujacym się w części B wykazu MNiSzW, gdzie zamieszczane są publikacje pracowników Instytutu Maszyn Matematycznych.

W latach 1965-2011 w Instytucie Maszyn Matematycznych wydawano zasłużone dla polskiej informatyki czasopismo Techniki Komputerowe - Biuletyn IMM.

 

Copyright IMM