strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Prace naukowo-badawcze IMM / Proceedings of IMM

 


Numer 1/2017

Obszary zastosowań biometrii, Krzysztof Dzik, Elżbieta Gomulska, Lech Naumowski, Mirosława Plucińska, 3
Big Data ante portas, Karol Nowakowski, Wojciech Nowakowski, 19
Hadoop, narzędzie technologii Big Data, Karol Nowakowski, Wojciech Nowakowski, 31
IoT jako naturalna ewolucja Internetu, Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, 45

 


Numer 2/2016

Wirtualizacja pisemnej techniki obliczeń arytmetycznych dostępnej dla uczniów z dysfunkcją wzroku, Jolanta Brzostek-Pawłowska, Małgorzata Rubin, Dariusz Mikułowski, Grzegorz Terlikowski, 3

Ethereum. Rozwój zastosowań technologii Bitcoina, Wojciech Nowakowski, 23

Potrzeba silnego uwierzytelniania motorem rozwoju rynku biometrycznego, Mirosława Plucińska, Jan Ryżko, 37

 

 


Numer 1/2016

Sterowanie i eksploatacja niskobudżetowej platformy transportowej typu line follower w środowisku przemysłowym, Igor Ostrowski, Łukasz Wojas, Grzegorz Kucharek, Andrzej Masłowski, 3
Bliższa chmura, czyli usługi obliczeniowe we mgle, Wojciech Nowakowski, 13
iBeacons - mobilne usługi lokalizacyjne, Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, 27
Technologie komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu, Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, 39
ZIMBRA – pocztowy pakiet pracy grupowej, Wojciech Nowakowski, 51

 

 


Numer 2/2015

Towards terestrial 3D data registration improved by parallel programming and evaluated with geodetic precision, Janusz Będkowski, Karol Majek, Paweł Musialik, Artur Adamek, Dariusz Andrzejewski, Damian Czekaj, l
Badania nad modelem uniwersalnego interfejsu urządzeń z ekranem dotykowym zwiększającego ich dostępność dla niewidomych użytkowników, Jolanta Brzostek-Pawłowska, 33
Silent Circle - zaklęty krąg nowoczesnej kryptografii dla wszystkich, Wojciech Nowakowski, 49

 

 

 


Numer 1/2015

Security of Nyberg-Rueppel Digital Signatures without Message Recovery, Tomasz Adamski, Wojciech Nowakowski, 1
The services of Android-based devices increasing their accessibility for the blind, Jolanta Brzostek-Pawłowska, Daniel Kocielinski, 29
Protokół ZRTP – telekomunikacja wspomagana kryptografią, Tomasz Adamski, Wojciech Nowakowski, 37

   

 


Numer 2/2014

Analiza stanu zastosowania podpisu elektronicznego w Polsce, Wojciech Nowakowski, 1
Postepy w dziedzinie informatyki kwantowej, Wojciech Nowakowski, 17

   

 

 

Numer 1/2014

Computer game as means of Mine Risk Education for children, Andrzej
Kaczmarczyk, Piotr Kowalski, Marek Kacprzak, Andrzej Masłowski
, 1
Krótki przeglad technik biometrycznych do rozpoznawania osób, Mirosława Plucińska, 15
Analiza technik biometrycznych do uwierzytelniania osób, Mirosława
Plucińska
, 25
Wielokrotny wybór czyli rozwa¿ania o pewnych pytaniach testowych,
Wojciech Przyłuski, 33
The basics of electronic signatures, Wojciech Nowakowski, 45

 

 

 

Numer 2/2013

Technologie asystujące zwiększające dostępność formuł matematycznych dla niewidomych: stan obecny i podjęte badania, Jolanta Brzostek-Pawłowska, 1
Wykorzystanie usług chmurowych dla sterowania robotem mobilnym na przykładzie Amazon EC2, Igor Ostrowski, 9
Komputery kwantowe. Osiągnięcia i problemy, Wojciech Nowakowski, 15
Nowe problemy kryptowaluty Bitcoin: błąd w Android i zablokowanie procesu „kopania” monet, Wojciech Nowakowski, 20
Rozporządzenie eIDAS – na pograniczu technologii i prawa, Daniel Wachnik, 25

Przegląd formatów podpisu elektronicznego, Robert Poznański, Karol Szacki, Daniel Wachnik, Łukasz Stroiński, 31

   

 

 

Numer 1/2013

The original concept of object classification system, Monika
Biskupska, Wioleta Borysewicz, Grzegorz Mazurkiewicz
, 1
Kryptograficzne aspekty technologii wirtualnej waluty BitCoin, Wojciech
Nowakowski
, 9
Postępy w upowszechnianiu biometrii, Mirosława Plucińska, Jan Ryżko, 21
Bottom-up saliency maps – a review, Monika Biskupska, 33

   

 

 

Numer 2/2012

Analiza wyników testu interoperacyjnosci podpisu CommonSign 2012, Robert Poznański Karol Szacki, Łukasz Stroiński, Daniel Wachnik
Badania porównawcze parametrów powierzchni gładkich metodami rozpraszania światła, Janusz Jaglarz, Wojciech Kapłonek, Włodzimierz Lipiński, Marcin Pawełczak, Romuald Synak
Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomoca skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych, Włodzimierz Lipiński, Marcin Pawełczak, Romuald Synak, Krzysztof Gocman
Research on improving communication between the blind and the sighted in the area of mathematics, and related requirements, Jolanta Brzostek-Pawłowska, Dariusz Mikułowski

   

 

 

Numer 1/2012 

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego - Podsumowanie, Robert Poznański, Karol Szacki, Łukasz Stroiński
Techniki biometryczne – oceny i kierunki rozwoju, Mirosława Plucińska, Jan Ryżko
Koncepcja modelu informacji nawiązująca do teorii Big Bang, Andrzej Kaczmarczyk
Bezpieczeństwo w chmurach, Marek Hołyński
Nowe źródła pojedynczych fotonów  dla kryptografii kwantowej, Wojciech Nowakowski
Techniki multimodalne zwiększające dostępność grafiki na stronach WWW i w elektronicznych dokumentach, Jolanta Brzostek-Pawłowska, Dariusz Mikułowski
Kwantowa dystrybucja klucza. Postępy i problemy, Wojciech Nowakowski

  

 

Prace naukowo-badawcze IMM - Archiwum / Proceedings of IMM - Archieve

 

 

Techniki Komputerowe–Biuletyn IMM - Archiwum, Computer Technology - Bulletin IMM, - Archieve

 

 

 

 

Copyright IMM