strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Prace naukowo-badawcze IMM, Archiwum / Proceedings of IMM - Archieve

 

 

 

 

Technologie informacyjne, biometria, robotyka, kryptografia, metrologia - 1/2011

Metody i aparatura do badania parametrów powierzchni przy wykorzystaniu zjawiska rozpraszania światła, Romuald Synak, Jan Ryżko
Metody usuwania szumu z obrazów twarzy, Tomasz Andrysiak, Lech Naumowski
Techniki biometryczne – stan obecny i perspektywa zastosowań, Mirosława Plucińska, Jan Ryżko
Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0, Jolanta Brzostek-Pawłowska
Zastosowanie map semantycznych w symulacji robota mobilnego, Janusz Będkowski, Andrzej Masłowski
O kryptografii kwantowej, Wojciech Nowakowski

 

  

 

E-learning - 1/2010

Common Cartridge - nowy standard formatu elektronicznych treści dydaktycznych zwiększający ich interoperacyjność, Jolanta Brzostek-Pawłowska, Wioleta Borysewicz
Modele e-learningu w reklamie telewizyjnej …? Jolanta Brzostek-Pawłowska
Zastosowania standardów e-learningu w inteligentnych systemach informacyjnych, Jolanta Brzostek-Pawłowska
Złożone strategie testowania w środowisku e-learningowym TeleEdu, Andrzej Abramowicz, Wojciech Przyłuski
E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL, Andrzej Abramowicz
Technologie i problemy przetwarzania czasopism na elektroniczne wersje dostępne osobom niewidomym na przykładzie internetowego serwisu e-Kiosk, Małgorzata Rubin
Rola modułów dialogowych w tworzeniu profilów osobowych uczestników szkoleń e-learningowych, Wojciech Przyłuski
Efektywne technologie internetowe wspomagające niewidomych w dostępie do prasy elektronicznej, Jolanta Brzostek-Pawłowska

 

  

 

Realny i wirtualny świat - 2/2009

Imersyjna edukacja: zastosowania wirtualnej rzeczywistości w elektronicznych kursach, Jolanta Brzostek-Pawłowska
Wirtualne muzea W poszukiwaniu edukacyjnych zastosowań, Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak
Kreator scenariuszy kursów elektronicznych, Wojciech Przyłuski
Mini poradnik tworzenia scenariuszy w edytorze TeleEduTM, Wojciech Przyłuski. Dodatek do artykułu „Kreator scenariuszy kursów elektronicznych”
M-learning jako element procesu edukacyjnego, Wojciech Kubera
E-learning i nowoczesne technologie ICT w programach unijnych, Anna Bober, Małgorzata Rubin

 

  

 

Wyzwania e-learningu i środowiskowe bariery - 1/2009

Wykorzystanie idei chatbotów w tworzeniu profilów osobowych kursantów na przykładzie środowiska TeleEdu, Wojciech Przyłuski
Standardy metadanych w zastosowaniach rozproszonych repozytoriów, Monika Biskupska
Rapid eLearning – trwała tendencja czy efemeryda? Wojciech Kubera
Ocena możliwości wdrażania e-learningu w polskim sektorze MSP na przykładzie wybranej grupy - synteza doświadczeń, Anna Bober, Grzegorz Mazurkiewicz
Z doświadczeń IMM: Praktyczne aspekty adaptacji platformy Moodle, Wioleta Borysewicz, Tomasz Marciniak

 

 

 

Horyzonty 2008 - 2/2008

E-learning 2008: Problemy i trendy w zdalnym nauczaniu, technologiach

i standardach, Jolanta Brzostek-Pawłowska
Multimodalność Moodle – różne wymiary edukacji, Maciej Marczuk
Interoperacyjne kursy e-learningowe. Analiza standardu IMS Common Cartridge, Wioleta Borysewicz
Standardy repozytoriów e-learningowych, Monika Biskupska
Tworzenie kursów e-learningowych w środowisku rozproszonym, Tomasz Marciniak, Piotr Zduńczyk
Ksiażka adaptowalna zagrożeniem dla ksiażki tradycyjnej? Wojciech Przyłuski
Ocena jakosci i certyfikacja kursów elektronicznych w Polsce – stan obecny

i perspektywy, Wojciech Kubera
E-learning w służbie marketingu, Anna Maria Perzyna

 

 

 

 

Praktycznie o multimediach - 1/2008
Tworzenie dźwięku dla zastosowań edukacyjnych: potrzeby i możliwości, Marcin Pawełczak
Biblioteki Royalty free - zródło zasobów graficznych, Maciej Marczuk
MS PowerPoint i MS Producer w zastosowaniach e-learningowych, Michał Kozłowski
Rola testów w szkoleniach e-learningowych, Wojciech Przyłuski
Multimedialnie czy tekstowo? Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak
Z doswiadczen IMM: Kłopoty z multimediami, Monika Biskupska

 

 

 

 

Bliżej Moodle - 2/2007

Wirtualny nauczyciel poszukiwany, czyli dlaczego warto korzystać z TeleEdu, Wojciech Przyłuski
E-mentoring, Olga Ordyńska
Platformy e-learningowe open source - próba oceny Moodle (studium przypadku), Wojciech Kubera
Moodle: Organizujemy i prowadzimy proces zdalnego nauczania, Maciej Marczuk
W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle, Marcin Pawełczak
Moodle a interoperacyjność. Problemy importu i eksportu e-kontentu, Michał Kozłowski

 

 

  

 

Standardowe modele e-learningu - 1/2007

Jak czytać specyfikacje, czyli SCORM 2004 okiem implementatora, Monika Biskupska
Testowanie wiedzy – przegląd możliwości IMS Question & Test Interoperability 2.x, Adam Goździkiewicz
Współpraca systemów LMS oraz narzędzi trzecich – koncepcje rozwiązań, Adam Goździkiewicz
Common Cartridge – nowy standard formatu elektronicznych treści dydaktycznych zwiększający ich interoperacyjność, Jolanta Brzostek-Pawłowska
Specjalne kursy e-learningowe stymujące pracę grupową kursantów, Wojciech Przyłuski
Poczytaj mi komputerze - wykorzystanie narracji w kursach elektronicznych, Marcin Pawełczak
Sięgamy po wzorce. Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych, Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak

 

 

    

e-Kontent - technologie tworzenia - 2/2006

Narzędzia autorskie na miarę zamiarów, Olga Ordyńska, Wojciech Przyłuski
Wirtualni pogromcy e-learningowej samotności... gdzie ich szukać? Olga Ordyńska
Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym (cz. 2), Marcin Pawełczak
TeleEdu - krok w kierunku sztucznej inteligencji (kapsuła edukacyjna: repozytorium i e-kurs ekspertowy), Wojciech Przyłuski
Platforma Moodle i SCORM 2004 - standardy e-learningu a rzeczywistość, Tymon Jastrzębski
Z doświadczeń IMM: Pierwsza w Polsce baza danych o certyfikowanych specjalistach w zakresie e-learningu, Monika Biskupska

 

 

 

 

e-Kontent pod lupą - 1/2006

Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym (cz. 1), Małgorzata Rubin
Dynamiczne scenariusze (część III) - zmiany widoczności obiektów e-kursu, Wojciech Przyłuski
Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów, Wojciech Kubera
Ewaluacja i testowanie e-kursów na zgodność ze SCORM, Tymon Jastrzębski
Pomiar interoperacyjności platformy LMS na przykładzie AdeLe (studium przypadku), Bożena Przyborowska
Interoperacyjność narzędzi e-learningowych w aspekcie współpracy z platformami LMS, Michał Kozłowski, Tomasz Marciniak, Maciej Marczuk
Z praktyki IMM: e-learning w administracji państwowej (studium przypadku), Małgorzata Rubin
Procesy elektronicznej rekrutacji, Olga Ordyńska
Rola e-learningu w tworzeniu Bazy wiedzy o Innowacjach, Grzegorz Mazurkiewicz

 

 

 

Trendy-Zastosowania-Porady - 2/2005
Trendy e-learningu: w poszukiwaniu tańszego e-contentu. Powróćmy do narzędzi autorskich – jakie być powinny? Jolanta Brzostek-Pawłowska
Trendy e-learningu: nowe sieciowe usługi e-learningowe oparte o repozytoria e-contentu i zapowiedź nowych standardów, Maciej Frydler
ADDIE... chcąc nie chcąc, Olga Ordyńska
Dynamiczne scenariusze (cz. II) - losowanie obiektów, Wojciech Przyłuski
Administrowanie procesami zdalnych szkoleń, Grzegorz Bednarczyk
E-learning w ośrodku Renowator, Olga Ordyńska

 

 

 

 

Między teorią a praktyką - 1/2005

Rynek usług e-learningowych 2004/2005 - aktualności i trendy, Małgorzata Rubin
Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi, Bożena Przyborowska
Dynamiczne scenariusze (cz. I), Wojciech Przyłuski
Kryteria wyboru narzędzi autorskich do tworzenia e-kursów, Olga Ordyńska Wojciech Kubera
SCORM SCORM-owi nie równy, czyli słów kilka o wdrożeniach e-kursów, Tymon Jastrzębski

 

 

  

 

Technologie i e-dydaktyka - 2/2004

Przestrzeń e-learningu, Maciej Frydler
Technologie e-learningu – możliwości i wybory dla potrzeb przedsiębiorstwa, Jolanta Brzostek-Pawłowska
Elektroniczne testowanie wiedzy, Maciej Bogdan
Nowe kierunki rozwoju elektronicznego nauczania, Tomasz Marciniak
Homo sapiens, Homo faber, Homo ludens - czyli gry i zabawy w elektronicznych kursach, Wojciech Przyłuski
Metodyka tworzenia elektronicznych kursów – wybrane problemy, Olga Ordyńska
Nowy zawód - dydaktyk medialny, Wojciech Przyłuski

 

 

   

Stan wiedzy i rynku w 2003 roku - 1/2004

E-learning – stan wiedzy i rynku w roku 2003, Małgorzata Rubin, Ewa Kozdrak

 

Copyright IMM