strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Techniki Komputerowe, Archiwum - Computer Technology - Bulletin IMM, Archive

 

Techniki Komputerowe 1/2011 
Szyfry strumieniowe na przykładzie algorytmów A5/1 i Rabbit, Robert Poznański
Bezpieczne uwierzytelnianie biometryczne na przykładzie rozwiązania AXSionics Internet Passport, Robert Poznański, Karol Szacki
Wybrane zagadnienia zastosowania linii papilarnych w dokumentach identyfikacyjnych, Lech Naumowski
Podpis elektroniczny - zasady działania, Wojciech Nowakowski, Robert Poznański
Algorytm RSA - podstawa podpisu elektronicznego, Wojciech Nowakowski
O protokóle Ekerta w kryptografii kwantowej, Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski
Wirtualny konsultant dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Monika Biskupska, Grzegorz Mazurkiewicz, Piotr Zduńczyk

 

 

Techniki Komputerowe 1/2010
Rozwój i perspektywy biometrii na świecie, Mirosława Plucińska, Jan Ryżko
Kryptografia biometryczna – aspekty integracji technik w kontekście bezpieczeństwa szablonów biometrycznych, Dariusz Mostowski
Społeczna akceptacja identyfikacji biometrycznej, Anna Koziczak
Opory elit społecznych wobec biometrii, Mirosław Owoc
Biometria a ochrona danych osobowych, Dagmara Choraś
Inteligentne testy w środowisku e-learningowym TeleEduTM na przykładzie testu z zakresu podstaw informatyki, Andrzej Abramowicz, Wojciech Przyłuski
Wyznaczanie on-line semantycznych elementów środowiska INDOOR na bazie kamery głębi, Janusz Będkowski, Andrzej Masłowski
Z doświadczeń Instytutu Maszyn Matematycznych: mikroprojekty dla mikroprzedsiębiorstw, Jolanta Brzostek-Pawłowska
Wstępna ocena nowej metody badania chropowatości powierzchni bardzo gładkich, Romuald Synak, Włodzimierz Lipiński

 

  

Techniki Komputerowe 1/2009
e-Training in RISE / e-Trening w RISE (Robotics for Risky Interventions and Environmental Surveillance), Andrzej Kaczmarczyk, Marek Kacprzak, Andrzej Masłowski, Janusz Będkowski, Piotr Kowalski, Paweł Musialik, Tomasz Pichlak, Jakub Piszczek
Augmented reality approach for mobile multi-robotic system development and integration / Zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej w projektowaniu oraz integracji systemów wielorobotowych, Janusz Będkowski, Andrzej Masłowski
ATRV Jr - mobile robot for Fire Fighter Services / ATRV Jr - robot mobilny w służbie straży pożarnej, Janusz Będkowski, Piotr Kowalski, Jakub Piszczek, Andrzej Masłowski
Analiza przydatności metod e-learningowych i multimedialnych w certyfikowanych szkoleniach ECDL / On usefulness of e-learning and multimedial methods in certified ECDL courses, Andrzej Abramowicz
Linie papilarne w dokumentach identyfikacyjnych - wybrane zagadnienia / Fingerprints in identification documents - selected issues, Lech Naumowski

 

 

 

 

Techniki Komputerowe 1/2008 
Nauczanie baz danych - doświadczenia szkoleniowe IMM, Tadeusz Kuroczycki
Arkusze kalkulacyjne - doświadczenia szkoleniowe IMM, Krzysztof Łysoń
Metodyka treningu wielopoziomowego operatorów robotów, Andrzej Kaczmarczyk, Marek Kacprzak, Andrzej Masłowski
Tworzenie oprogramowania trenażerów operatorów robotów mobilnych, Marek Kacprzak, Andrzej Kaczmarczyk, Andrzej Masłowski
Technologia bezprzewodowa Bluetooth, Jerzy Słomczyński
Przetwarzanie tekstu - analiza potrzeb słuchaczy na podstawie doświadczeń szkoleniowych IMM, Andrzej Abramowicz
Przetwarzanie kodu - czyli jak działa kompilator, Piotr Zduńczyk

 

 

 

 

Techniki Komputerowe 1/2007, Biometria, wyd. specjalne, monograficzne
Biometryczne gwarancje praw obywatelskich, Mirosław Owoc
Review of biometric problems in 2006-2007, Jan Ryżko
Techniki biometryczne - podstawowe parametry jakościowe, Marcin Bugdol, Andrzej W. Mitas
Biometryczne systemy weryfikacji tożsamości z perspektywy zastosowania w warunkach pozalaboratoryjnych, Adrian Kapczyński
Przegląd technologii i kierunków rozwoju bezpiecznego dokumentu elektronicznego, Leon Rozbicki, Mirosława Plucińska
Kryptografia biometryczna w aspekcie wzmacniania podpisu elektronicznego, Andrzej W. Mitas, Dariusz Mostowski, Marcin Bugdol
Wybrane zagadnienia z daktyloskopii w aspekcie biometrycznego wzmacniania podpisu cyfrowego, Dariusz Mostowski, Andrzej W. Mitas
Local Binarization and fingerprint area extraction in recognition systems, Łukasz Więcław, Piotr Porwik
Automatyczne rozpoznawanie twarzy - metody, problemy, zastosowania, Maciej Smiatacz, Witold Malina
Using dynamic features and linear regression to signature verification, Tomasz Para, Rafał Doroz
Biometric measurement of the scent, Jowita Maciaszek
Scenariusze i algorytmy biometrii multimodalnej, Krzysztof Dudek, Andrzej W. Mitas

 

 

 

 

 

Techniki Komputerowe 1/2006 

Problemy integracji modeli aspektowych UML, Marek Kacprzak
Electronic voting, Andrzej Kaczmarczyk
Multiple Criteria Decision Making: selecting variants along compromise lines, Ignacy Kaliszewski
Laserowy przyrząd do oceny chropowatości powierzchni na podstawie pomiaru parametru TIS, Romuald Synak, Marcin Pawełczak, Włodzimierz Lipiński, Tomasz Lis

 

 

 

 

 

Techniki Komputerowe 1/2005 

Dowody nietożsamości, Mirosław Owoc
Nowe technologie i zastosowania w biometrii, Mirosława Plucińska, Jan Ryżko
Biometryczny dokument uwierzytelniający, prezentacja technologii, Łukasz Hoppe, Aleksander Maciejak, Leon Rozbicki
Aktywne modele kształtu i ich biometryczne zastosowania, Witold Malina, Maciej Smiatacz
Odporny algorytm kodowania odcisków palców w aplikacji systemu kryptografii biometrycznej, Andrzej Mitas, Dariusz Mostowski
Implementacja oraz ocena systemów uwierzytelniania opartych o różne technologie biometryczne, Adrian Kapczyński
Biometryczny system uwierzytelniania realizowany na podstawie ruchu oka, Robert Brzeski, Józef Ober
Zastosowanie metod IDEF do modelowania e-biznesu. Stan obecny, Andrzej Kaczmarczyk
eLearning w IMM – rozwój, zastosowania rynkowe oraz upowszechnianie wiedzy

i doświadczeń, Olga Ordyńska
Wspieranie innowacyjnych technologii na Mazowszu, Grzegorz Mazurkiewicz
Algorytm scentralizowanego wykrywania i usuwania zakleszczeń w symulacji rozproszonej, Marek Kacprzak

 

 

 

   

Techniki Komputerowe 1/2004 

Synchroniczna obsługa interakcji w języku Estelle, Marek Kacprzak
Cyberprzestrzeń, Andrzej Kaczmarczyk
Biometria w 2004 roku - osiągnięcia, problemy, perspektywy, Leon Rozbicki, Jan Ryżko
Dostępność cech biometrycznych, Mirosław Owoc
Biometryczne metody identyfikacji osób bazujące na obrazach ucha, Michał Choraś
Technologie biometryczne w systemach bezpieczeństwa i ewidencji czasu pracy, Miroslawa Plucinska
Rozpoznawanie twarzy w zmiennych warunkach o!wietleniowych metodami statystycznymi, Adam Mądrzak
Ruch oka jako cecha umożliwiająca identyfikację biometryczną, Robert Brzeski, Jan Ober
Wykorzystanie próbek biometrycznych odcisku palca w kryptografii oraz do wzmocnienia e-podpisu, Dariusz Mostowski
Wybrane metody lokalizacji twarzy na obrazie statycznym i ruchomym, Witold Malina, Smiatacz Maciej

 

 

 

Copyright IMM