strona powitalna
polska wersja językowa english language version

Znaki towarowe

(po 2000 roku)

 

ZNAKI TOWAROWE

 

Technologia e-learningowa
Data zgłoszenia 19.07.2006 r.
Numer prawa 
 ochronnego: 208691
Data uzyskania prawa 
 ochronnego 30.01.2009 r.

 

System zarządzania dokumentami
Data zgłoszenia 04.12.2013 r.
Numer prawa 
 ochronnego: 272006
Data uzyskania prawa 
 ochronnego 29.05.2015 r.

 

System rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu
Data zgłoszenia 04.12.2013 r.

 

 

Aplikacja do generacji/weryfikacji podpisu elektronicznego
Data zgłoszenia 04.12.2013 r.
Numer  prawa 
 ochronnego: 272690
Data uzyskania prawa 
 ochronnego 30.06.2015 r.

 

System scentralizowanego przygotowywania zamówień
Data zgłoszenia 04.12.2013 r.
Numer  prawa 
 ochronnego: 272691
Data 
uzyskania prawa  ochronnego 30.06.2015 r.

 

Technologia e-learningowa
Data zgłoszenia 21.07.2014 r.
Numer prawa ochronnego: 277053
Data uzyskania prawa 
 ochronnego 03.06.2015 r.  


System zarządzania dokumentami dokMistrz 2.0
Data zgłoszenia 21.07.2014 r.
Numer prawa 
 ochronnego: 277054
Data 
uzyskania prawa  ochronnego 03.06.2015 r. 
 

Copyright IMM