strona powitalna
polska wersja językowa english language version
jesteś tutaj:
»
»

Piombino2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 15-23 września b.r. zespół dr Janusza Będkowskiego z Zakładu Modelowania i Symulacji IMM uczestniczył w międzynarodowych zawodach systemów wielorobotowych Eurathlon 2017 w Piombino (Włochy). Zawody są kontynuacją projektu Eurathlon w ramach programu Horyzont 2020.
Celem zawodów była weryfikacja obecnego stanu wiedzy w zakresie współpracy autonomicznych platform lądowych, powietrznych i podwodnych w aplikacjach wspomagania zarządzania kryzysowego. Instytut Maszyn Matematycznych zaprezentował autonomicznego robota lądowego współpracującego z robotem powietrznym (partner: IIS Piombino, Włochy) oraz podwodnym (partner: Robdos Hiszpania).
Zespół zdobył prestiżową nagrodę Autonomy Award za wykonanie zadań rozpoznawania otoczenia oraz nawigacji w pełnej autonomii oraz dodatkowo został nagrodzony w następujących kategoriach:
• scenariusz ziemia+powietrze – 1 miejsce,
• scenariusz ziemia+powietrze+woda – 2 miejsce,
• scenariusz ziemia+woda: 4 miejsce.

Po raz kolejny IMM udokumentował swój wysoki poziom na tle innych europejskich partnerów. Wyniki prac i informacja o zawodach zostaną przedstawione w listopadzie br na seminarium Aspekty praktyczne zrobotyzowanego systemu mapowania 3D.

Copyright IMM